วันที่ 29 ธ.ค. 2565 ได้รับมอบหนังสือ จากศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ฐานิสร์ วัชโรทัย

ภาพศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ฐานิสร์ วัชโรทัย (ขวา) มอบหนังสือ ให้กับสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมีว่าที่ร้อย ดร.ตรีสมชัย อวเกียรติ (ซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง และนางสาวรักชนก ภิรมย์เนตร (ซ้าย) หัวหน้าฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ เป็นผู้รับมอบ
ภาพศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ฐานิสร์ วัชโรทัย (ขวา) มอบหนังสือ ให้กับสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมีว่าที่ร้อย ดร.ตรีสมชัย อวเกียรติ (ซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง และนางสาวรักชนก ภิรมย์เนตร (ซ้าย) หัวหน้าฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ เป็นผู้รับมอบ

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ฐานิสร์ วัชโรทัย ได้มอบหนังสืออนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ขวัญแก้ว วัชโรทัย พลตรีหญิง แพทย์หญิง ท่านผู้หญิง ดร.วัฒนา วัชโรทัย หนังสือ Evolution des Arts de la Table และหนังสือ 101 ความทรงจำ ท่านผู้หญิงบุญเรือน ชุณหะวัณ

โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ฐานิสร์ วัชโรทัย มีความประสงค์มอบให้กับสำนักหอสมุดกลาง เพื่อประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าของคณาจารย์ นักศึกษา ผู้ใช้บริการทั่วไป ในการนี้ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมชัย อวเกียรติ และนางสาวรักชนก ภิรมย์เนตร หัวหน้าฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง เป็นผู้รับมอบหนังสือดังกล่าว

ภาพปกหนังสือ ที่ได้รับมอบจากศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ฐานิสร์ วัชโรทัย
ภาพปกหนังสือ ที่ได้รับมอบจากศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ฐานิสร์ วัชโรทัย

ข้อมูลและภาพโดย : ศิณี พงศ์วุฒิศักดิ์ และมาโนช ผาทำ หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ