เดือนมกราคม 2566 รับมอบหนังสือจากโครงการ “ชุมชนอุดมปัญญา” ของบริษัท มติชน จำกัด

ภาพนายมาโนช ผาทำ บรรณารักษ์ หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ผู้ประสานงาน และรับมอบหนังสือจากโครงการ “ชุมชนอุดมปัญญา” ของบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)
ภาพนายมาโนช ผาทำ บรรณารักษ์ หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ผู้รับมอบหนังสือจากโครงการ “ชุมชนอุดมปัญญา” ของบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)

หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง ได้รับมอบหนังสือจากโครงการ “ชุมชนอุดมปัญญา” ของบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) จำนวน 25 รายการ เพื่อประโยชน์ต่อการศึกษา ค้นคว้า ของนักศึกษา คณาจารย์ รวมทั้งผู้ใช้บริการทั่วไป

ภาพบางส่วนของหนังสือที่ได้รับมอบจากโครงการ “ชุมชนอุดมปัญญา” ของบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)
ภาพบางส่วนของหนังสือที่ได้รับมอบจากโครงการ “ชุมชนอุดมปัญญา” ของบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)

ในการนี้ ประชาชาติธุรกิจ (เครือมิติชน) ได้อภินันทนาการ การรับเป็นสมาชิกประชาชาติธุรกิจ (เครือมิติชน) เพื่อมอบหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ เพื่อให้บริการภายในสำนักหอสมุดกลาง เป็นเวลา 1 ปีด้วย

โดยมีนายมาโนช ผาทำ บรรณารักษ์ หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เป็นผู้ประสานงาน และรับมอบหนังสือจำนวนดังกล่าว

ภาพนายมาโนช ผาทำ บรรณารักษ์ หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ผู้ประสานงานรับการอภินันทนาการ สมาชิกหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ (เครือมิติชน) เพื่อให้บริการภายในสำนักหอสมุดกลาง เป็นเวลา 1 ปี
ภาพนายมาโนช ผาทำ บรรณารักษ์ หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ผู้ประสานงานรับการอภินันทนาการ สมาชิกหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ (เครือมิติชน) เพื่อให้บริการภายในสำนักหอสมุดกลาง เป็นเวลา 1 ปี

ข้อมูลและภาพโดย : ศิณี พงศ์วุฒิศักดิ์ และมาโนช ผาทำ หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ