Tag Archives: Evolution des Arts de la Table

วันที่ 29 ธ.ค. 2565 ได้รับมอบหนังสือ จากศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ฐานิสร์ วัชโรทัย

ภาพศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ฐานิสร์ วัชโรทัย (ขวา) มอบหนังสือ ให้กับสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมีว่าที่ร้อย ดร.ตรีสมชัย อวเกียรติ (ซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง และนางสาวรักชนก ภิรมย์เนตร (ซ้าย) หัวหน้าฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ เป็นผู้รับมอบ
ภาพศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ฐานิสร์ วัชโรทัย (ขวา) มอบหนังสือ ให้กับสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมีว่าที่ร้อย ดร.ตรีสมชัย อวเกียรติ (ซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง และนางสาวรักชนก ภิรมย์เนตร (ซ้าย) หัวหน้าฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ เป็นผู้รับมอบ

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ฐานิสร์ วัชโรทัย ได้มอบหนังสืออนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ขวัญแก้ว วัชโรทัย พลตรีหญิง แพทย์หญิง ท่านผู้หญิง ดร.วัฒนา วัชโรทัย หนังสือ Evolution des Arts de la Table และหนังสือ 101 ความทรงจำ ท่านผู้หญิงบุญเรือน ชุณหะวัณ Continue reading วันที่ 29 ธ.ค. 2565 ได้รับมอบหนังสือ จากศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ฐานิสร์ วัชโรทัย