Magic vocab จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET ให้ได้ใน 1 วัน VOL. 2
รายชื่อหนังสือแนะนำ
หนังสือเล่มนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้อ่านจำศัพท์ได้อย่างสายฟ้าแลบ ผู้เขียนได้รวบรวมเทคนิคการจำคำศัพท์แนวใหม่ด้วยวิธีง่าย ๆ ด้วยภาพและเรื่องราว พร้อมคำที่มีความหมายใกล้เคียง และคำที่อยู่ในรากศัพท์เดียวกัน พร้อมเสริมไอเดียการจำคำศัพท์ด้วยคำพ้องเสียง
เก่งภาษาอังกฤษแบบก้าวกระโดดด้วย English Structure
รายชื่อหนังสือแนะนำ
หนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับการเรียนภาษาอังกฤษอย่างไรให้เก่ง ซึ่งเนื้อหาประกอบไปด้วยการใช้คำและประเภทของคำ ประโยค อนุประโยค และวลี หลาย ๆ คนที่เรียนภาษาอังกฤษมานาน อาจต้องประสบกับความยากในการฟัง พูด อ่าน เขียน ทั้งที่รู้ศัพท์และกฎไวยากรณ์มากพอสมควร
English @ Work คู่มือมนุษย์ออฟฟิศ Speak English แบบมือโปร
รายชื่อหนังสือแนะนำ
สำหรับมนุษย์ออฟฟิศที่ใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตการทำงาน หรือใครก็ตามที่มีอุปสรรคในการติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษ หนังสือเล่มนี้ถือว่าเขียนมาเพื่อตอบโจทย์เลยทีเดียว มีเนื้อหาครบถ้วนอุดมไปด้วยบทสนทนาที่นำไปใช้ได้จริงในธุรกิจ
เจาะ Tense เน้น กาล : เข้าใจ Tense รูปแบบใหม่ จำ กาล ง่ายๆ ด้วยตนเอง
รายชื่อหนังสือแนะนำ
หนังสือเล่มนี้ผู้เขียนได้อธิบาย ยกตัวอย่าง และวางรูปแบบไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจง่าย โดยเน้นการใช้โครงสร้างของหลักภาษาอังกฤษ
เก่งพูดภาษาอังกฤษในที่ทำงาน
รายชื่อหนังสือแนะนำ
หนังสือที่จะช่วยให้คุณพูดภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อกับชาวต่างชาติ คุยกับเจ้านาย เพื่อนร่วมงานลูกค้าต่างชาติ คุณจะสามารถสื่อสารได้อย่างเข้าใจ และมั่นใจมากขึ้น
มหัศจรรย์ไวยากรณ์อังกฤษ
รายชื่อหนังสือแนะนำ
รวบรวมไวยากรณ์ตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับสูงเข้าใจง่าย โดยมีเนื้อหาที่สำคัญประกอบด้วย ประโยค ชนิดของคำ โครงสร้างประโยค ที่เขียนเป็นหนังสือไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในรูปแบบการ์ตูนประกอบภาพ
จับภาษามาหากิน (Impact expressions at work)
รายชื่อหนังสือแนะนำ
ภาษาอังกฤษสามารถใช้สื่อสารกับชาวต่างชาตินานาประเทศ ซึ่งในชีวิตการทำงานแต่ละวันนั้นย่อมมีสถานการณ์ที่ต้องใช้สำนวนภาษาอังกฤษที่แตกต่างกันไป ในหนังสือได้รวบรวม และยกตัวอย่างแบ่งไว้ตามสถานการณ์ที่หลากหลาย
เรียนอังกฤษจากประสบการณ์ชีวิต (English Through Life Experiences)
รายชื่อหนังสือแนะนำ
นำเอาหนังสือสองเล่ม คือ เรียนภาษาอังกฤษจากเรื่องเล่าของชีวิต และเรียนภาษาอังกฤษจากมุมมองชีวิตมารวมกันไว้ โดยคัดเลือกเฉพาะเรื่องราวที่น่าประทับใจและให้ข้อคิดในการดำรงชีวิตแล้ว ผู้อ่านจะได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษจากเรื่องราวต่างๆ เหล่านี้ เพราะมีสำนวนที่น่าสนใจอีกไม่น้อยน่าจดจำไปใช้ในการสื่อสาร ซึ่งผู้อ่านสามารถนำความรู้ทางภาษาและข้อคิดดีๆ ที่สอดแทรกอยู่ในหนังสือเล่มนี้ไปใช้ในยามที่ต้องการได้ ชื่อเรื่อง: เรียนอังกฤษจากประสบการณ์ชีวิต (English Through Life Experiences) โดย: เศรษฐวิทย์ สถานที่: ชั้น …
ภาษาพาเที่ยว (Tourism Expressions)
รายชื่อหนังสือแนะนำ
สำนวนที่นักเดินทางควรจะรู้ เพราะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้ในสถานการณ์ต่างๆ นั้นจะทำให้ผู้เดินทางไม่ถูกเอาเปรียบ ไม่ถูกหลอกง่ายจนเกินไป และไม่ต้องพึ่งพาใครมากนัก ภายในเล่มจะแบ่งเนื้อหาออกเป็นสองส่วน คือ ส่วนแรก จะเป็นการพูดถึงสำนวนแยกไว้ตามหัวข้อที่ผู้เดินทางต้องรู้ ส่วนที่สองจะเป็นการนำเอาสถานการณ์จริงๆที่เขาพูดกัน ซึ่งเป็นบทสนทนาของผู้คนที่ไปเที่ยวต้องพบเจอในการเดินทางไปในแต่ละสถานที่ ชื่อเรื่อง: ภาษาพาเที่ยว (Tourism Expressions) โดย: เศรษฐวิทย์ สถานที่: ชั้น 4 …
100 วิธี พูดอังกฤษแบบเหนือชั้น ! = 100 ways to say in English
รายชื่อหนังสือแนะนำ
“100 วิธีพูดอังกฤษแบบเหนือชั้น” เป็นแนวคิดสารพันประโยคและหลากหลายวิธีพูดภาษาอังกฤษ เพื่อขจัดความคับข้องใจของใครหลายคนที่อ่านสนุกได้ความรู้ในประโยคง่ายๆ โดยมีเนื้อสำคัญ ภายในเล่มประกอบด้วย การทักทาย (Greetings) การแนะนำให้รู้จัก (Introductions) การสอบถามข้อมูล (Asking for Information) การแสดงความต้องการ (Requirements) มารยาทสังคม (Social Etiquette) และการเชื้อเชิญ …