Magic vocab จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET ให้ได้ใน 1 วัน VOL. 2

Magic vocab จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET ให้ได้ใน 1 วัน VOL. 2

หนังสือเล่มนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้อ่านจำศัพท์ได้อย่างสายฟ้าแลบ ผู้เขียนได้รวบรวมเทคนิคการจำคำศัพท์แนวใหม่ด้วยวิธีง่าย ๆ ด้วยภาพและเรื่องราว พร้อมคำที่มีความหมายใกล้เคียง และคำที่อยู่ในรากศัพท์เดียวกัน พร้อมเสริมไอเดียการจำคำศัพท์ด้วยคำพ้องเสียง เหมาะสำหรับผู้ที่มีเวลาเตรียมตัวการสอบน้อย

ชื่อเรื่อง: Magic vocab จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET ให้ได้ใน 1 วัน VOL.2

ผู้แต่ง: ปิยะณัฐ แสงภัทราชัย

สถานที่: ชั้น 4 อาคาร 1

สารบัญ

 • Succumb     หน้า 18
 • Ambiguous     หน้า 20
 • ..
 • Exercise 1     หน้า 38
 • Abandon     หน้า 40
 • Behavior     หน้า 42
 • ..
 • Exercise 2     หน้า 60
 • Addict     หน้า 62
 • Precise     หน้า 64
 • ..
 • Leap     หน้า 448
 • Moral     หน้า 450
 • Exercise 20     หน้า 456
 • เฉลยแบบฝึกหัด     หน้า 454
 • เฉลยแบบฝึกหัด
  แบบตาราง 3, 4, 13, 14     หน้า 457
 • เกี่ยวกับผู้เขียน     หน้า 458

เรียบเรียงข้อมูลโดย: อาริษา พูลเผือก งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายบริการสารสนเทศ