เก่งภาษาอังกฤษแบบก้าวกระโดดด้วย English Structure

เก่งภาษาอังกฤษแบบก้าวกระโดดด้วย English Structure

หนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับการเรียนภาษาอังกฤษอย่างไรให้เก่ง ซึ่งเนื้อหาประกอบไปด้วยการใช้คำและประเภทของคำ ประโยค อนุประโยค และวลี หลาย ๆ คนที่เรียนภาษาอังกฤษมานาน อาจต้องประสบกับความยากในการฟัง พูด อ่าน เขียน ทั้งที่รู้ศัพท์และกฎไวยากรณ์มากพอสมควร อาจเป็นเพราะละเลยเรื่องของ “โครงสร้างประโยค” ของภาษาไป หากผู้อ่านได้อ่านหนังสือเล่มนี้ จะได้รู้จักกับภาษาอังกฤษในมุมมองใหม่ และสามารถทำให้เราเก่งภาษาอังกฤษอย่างก้าวกระโดดเลยทีเดียว

ชื่อเรื่อง: เก่งภาษาอังกฤษแบบก้าวกระโดดด้วย English Structure

ผู้แต่ง: สุธิดา วิมุตติโกศล

สถานที่: ชั้น 4 อาคาร 1

สารบัญ

  • บทที่ 1 Introduction เรียนภาษาอังกฤษอย่างไรให้เก่ง     หน้า 5
  • บทที่ 2 Word and Part of Speech     หน้า 15
  • บทที่ 3 Sentence ประโยค     หน้า 59
  • บทที่ 4 Clause อนุประโยค     หน้า 59
  • บทที่ 5 Phrase วลี     หน้า 135
  • แบบฝึกหัดท้ายบท     หน้า 161
  • เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบทและแบบฝึกหัดทบทวน     หน้า 73

เรียบเรียงข้อมูลโดย: อาริษา พูลเผือก งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายบริการสารสนเทศ