Tense 12 ระดับ

Tense 12 ระดับ

หนังสือเล่มนี้รวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับ Tense ทั้ง 12 ระดับ ทุกระดับจะมีคำอธิบายอย่างละเอียดให้เข้าใจง่ายพร้อมตัวอย่างประกอบ มีการแนะนำเทคนิคต่าง ๆ ในการใช้ Tense และท้ายบทยังมีแบบทดสอบ พร้อมเฉลยอีกด้วย

ชื่อเรื่อง: Tense 12 ระดับ

ผู้แต่ง: ครูกวาง ยุวนาฏ คุ้มขาว

สถานที่: ชั้น 4 อาคาร 1

สารบัญ

  • วัดระดับความรู้ Level 1     หน้า 16
  • วัดระดับความรู้ Level 2     หน้า 32
  • วัดระดับความรู้ Level 3     หน้า 50
  • วัดระดับความรู้ Level 4     หน้า 66
  • วัดระดับความรู้ Level 5     หน้า 78
  • วัดระดับความรู้ Level 6     หน้า 102
  • วัดระดับความรู้ Level 7     หน้า 118
  • วัดระดับความรู้ Level 8     หน้า 132

เรียบเรียงข้อมูลโดย: อาริษา พูลเผือก งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ