ร้อยพรรณพฤกษา โฮย่า
รายชื่อหนังสือแนะนำ
กล่าวถึงโฮยา หรือ นมตำเลย เป็นพืชในสกุล HOYA มีถิ่นกำเนิดทั่วโลก ลักษณะเป็นเถาไม้เลื้อย อาศัยเกาะต้นไม้ใหญ่ กระจายพันธุ์ด้วยเมล็ด ดอกมีหลากหลายสีสันตามลักษณะสายพันธุ์ มีกลิ่นหอม รวมถึงชื่อทางวิทยาศาสตร์ วงค์ย่อย ชื่อสามัญ ถิ่นกำเนิด ลักษณะพืช สภาพแวดล้อม เป็นต้น ชื่อเรื่อง: ร้อยพรรณพฤกษา …
ไม้ดอกหอม
รายชื่อหนังสือแนะนำ
หนังสือ “ไม้ดอกหอม” นี้มีด้วยกัน 3 เล่ม โดยในแต่ละเล่มมีไม้ดอกหอมไม่ซ้ำกัน จัดเรียงตามลำดับอักษรของชื่อพันธุ์ไม้ในภาษาไทยโดยให้ความรู้ลักษณะทั่วไปของไม้ชนิดนั้นๆ จุดเด่นของดอกไม้ ผลของไม้ และการขายพันธุ์และปลูกเลี้ยงพันธุ์ไม้หอมแต่ละชนิดไว้อย่างละเอียด นอกจากนี้พรรณไม้ดอกหอมหลายชนิดยังมีการนำดอกมาใช้ประโยชน์เป็นพืชสมุนไพร ตามที่มีชื่ออยู่ในตำรายาไทยแผนโบราณ เช่น เกสรทั้งห้า ดังกล่าวแล้ว การนำดอกไม้หอมมาอบเครื่องหอม หรือเก็บเอาดอกมาสกัดน้ำมันหอมระเหยเพื่อใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมต่างๆ พรรณไม้หอมบางชนิดมีตัวยาสมุนไพรอยู่ในส่วนของลำต้น และทุกชื่อไม้หอมมีภาพสีประกอบสวยงาม ชื่อเรื่อง: …
การปลูกแคคตัส
รายชื่อหนังสือแนะนำ
หนังสือเรื่อง “การปลูกแคคตัส” นี้เป็นการรวบรวมรายละเอียดของการปลูก ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมสถานที่ การจำแนกสายพันธ์ การขยายพันธ์ โดยจะมีขั้นตอนการทำที่มีภาพประกอบ ทำให้เกิดความเข้าใจง่ายในการอ่าน ซึ่งเมื่ออ่านแล้วสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง เพราะได้แสดงรายละเอียดขั้นตอนต่างๆ ไว้อย่างครบถ้วน ชื่อเรื่อง: การปลูกแคคตัส ผู้แต่ง: พฤษภะ ณ อยุธยา สถานที่: ชั้น 5 …
พรรณไม้วงศ์กระดังงา
รายชื่อหนังสือแนะนำ
หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมข้อมูลในวงกว้างของพรรณไม้วงศ์กระดังงา อาทิเช่นลักษณะเด่น ลักษณะทั่วไป การจำแนกพรรณไม้ ความหลากหลายของพันธุ์ไม้ การนำมาพัฒนาเพื่อการ ใช้ประโยชน์ และอนาคตของพรรณไม้ในวงศ์นี้ รวมทั้งการกล่าวถึงรายละเอียดของพรรณไม้ แต่ละชนิดในเรื่องของลักษณะใบ ลักษณะของดอก ลักษณะของผล การขยายพันธุ์และการปลูกเลี้ยง ตลอดจนประโยชน์ที่จะได้จากพรรณไม้นั้นๆ ทั้งนี้ได้เรียงลำดับตามขื่อวิทยาศาสตร์ เพื่อป้องกัน การสับสนอันเนื่องมาจากหลายชนิดมีชื่อภาษาไทยและชื่อท้องถิ่นจำนวนมาก และซ้ำกัน อย่างไรก็ตาม ชื่อภาษาไทยได้เรียกตามหนังสือพรรณไม้แห่งประเทศไทยปี …
สารานุกรมพืชและสัตว์
รายชื่อหนังสือแนะนำ
รวบรวมจากชุดธรรมชาติศึกษา ประกอบด้วยเรื่องราวของสิ่งมีชีวิต ทั้งพืชและสัตว์ในหมวดหมู่ต่างๆ ชีวิตในสวนสัตว์เมืองไทย สัตว์น้ำที่เป็นอาหารคนไทยทั้งสัตว์น้ำจืดและน้ำเค็ม ผักและผลไม้ในเมืองไทย พร้อมภาพประกอบ ชื่อเรื่อง: สารานุกรมพืชและสัตว์ ผู้แต่ง: ผศ. สุรินทร์ มัจฉาชีพ, ผศ. สมสุข มัจฉาชีพ สถานที่: ชั้น 3 อาคาร …
สมุนไพรไทย ธุรกิจหมื่นล้าน
รายชื่อหนังสือแนะนำ
เป็นหนังสือให้ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรไทย เพื่อที่ผู้อ่านจะได้นำความรู้มาต่อยอดประยุกต์ผลิตสินค้าใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพร เช่น ยารักษาโรค อาหารบำรุงสุขภาพ เครื่องสำอางค์ เป็นต้น โดยผู้เขียนได้แนะนำสมุนไพรไว้ 5 ชนิดคือ กวาวเครือ ส้มแขก ขมิ้นชัน ว่านหางจระเข้ และบัวบก
สารานุกรมไม้ประดับในประเทศไทย เล่ม 2
รายชื่อหนังสือแนะนำ
สารานุกรมไม้ประดับในประเทศไทย เล่ม 2 ได้รวบรวมพรรณไม้ โดยวิธีแบ่งออกเป็นกลุ่มๆ รวม 9 กลุ่มด้วยกัน ได้แก่ กล้วยประดับ กล้วยพัด และปักษาสวรรค์ เบญจมาศ เปเปอโรเมีย พืชคลุมดิน เฟิร์น ไม้ดอกสวยงาม ไม้ต้นไม้ประดับ และไม้เลื้อยประดับ
สยามไภษัชยพฤกษ์ ภูมิปัญญาของชาติ
รายชื่อหนังสือแนะนำ
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสมุนไพรไทยทั้งสรรพคุณ และวิธีการใช้โดยเน้นภาพที่สวยงาม และชัดเจน จัดเรียงตามชื่อวิทยาศาสตร์ และมีดัชนีชื่อไทยอยู่ด้านหลัง
สมุนไพรพื้นบ้านล้านนา
รายชื่อหนังสือแนะนำ
รวบรวมบทความเกี่ยวกับสมุนไพร 201 ชนิด โดยเน้นเรื่องความถูกต้องของชื่อสมุนไพร และภาพประกอบที่ชัดเจน รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับสรรพคุณระดับหนึ่ง