ไม้ดอกหอม

หนังสือ “ไม้ดอกหอม” นี้มีด้วยกัน 3 เล่ม โดยในแต่ละเล่มมีไม้ดอกหอมไม่ซ้ำกัน จัดเรียงตามลำดับอักษรของชื่อพันธุ์ไม้ในภาษาไทยโดยให้ความรู้ลักษณะทั่วไปของไม้ชนิดนั้นๆ จุดเด่นของดอกไม้ ผลของไม้ และการขายพันธุ์และปลูกเลี้ยงพันธุ์ไม้หอมแต่ละชนิดไว้อย่างละเอียด นอกจากนี้พรรณไม้ดอกหอมหลายชนิดยังมีการนำดอกมาใช้ประโยชน์เป็นพืชสมุนไพร ตามที่มีชื่ออยู่ในตำรายาไทยแผนโบราณ เช่น เกสรทั้งห้า ดังกล่าวแล้ว การนำดอกไม้หอมมาอบเครื่องหอม หรือเก็บเอาดอกมาสกัดน้ำมันหอมระเหยเพื่อใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมต่างๆ พรรณไม้หอมบางชนิดมีตัวยาสมุนไพรอยู่ในส่วนของลำต้น และทุกชื่อไม้หอมมีภาพสีประกอบสวยงาม

ชื่อเรื่อง: ไม้ดอกหอม

ผู้แต่ง: ดร. ปิยะ เฉลิมกลิ่น

สถานที่: ชั้น 5 อาคาร 1, ชั้น 3 อาคาร 3

สารบัญ

 • ไม้ดอกหอม  หน้า     8
 • ลักษณะของพรรณไม้ดอกหอม  หน้า   10
 • จุดเด่นของไม้ดอกหอม  หน้า   11
 • การขยายพันธุ์และการปลูกเลี้ยง  หน้า   12
 • สภาพที่เหมาะสม  หน้า   13
 • การใช้ประโยชน์  หน้า   14
 • ไม้ดอกหอมพันธุ์ต่างๆ  หน้า   15
 • ดัชนีชื่อไทย เล่ม 1  หน้า 149
 • ดัชนีชื่อไทย เล่ม 2  หน้า  151
 • ดัชนีชื่อวิทยาศาสตร์ เล่ม 1  หน้า  154
 • ดัชนีชื่อวิทยาศาสตร์ เล่ม 2 หน้า  155
 • ดัชนีชื่อสามัญ เล่ม 1  หน้า  156
 • ดัชนีชื่อสามัญ เล่ม 2  หน้า  157
 • บรรณานุกรม  หน้า  158
 • คำขอบคุณ  หน้า  160