สารานุกรมพืชและสัตว์

รวบรวมจากชุดธรรมชาติศึกษา ประกอบด้วยเรื่องราวของสิ่งมีชีวิต ทั้งพืชและสัตว์ในหมวดหมู่ต่างๆ ชีวิตในสวนสัตว์เมืองไทย สัตว์น้ำที่เป็นอาหารคนไทยทั้งสัตว์น้ำจืดและน้ำเค็ม ผักและผลไม้ในเมืองไทย พร้อมภาพประกอบ

ชื่อเรื่อง: สารานุกรมพืชและสัตว์

ผู้แต่ง: ผศ. สุรินทร์ มัจฉาชีพ, ผศ. สมสุข มัจฉาชีพ

สถานที่: ชั้น 3 อาคาร 3

สารบัญ

  • ชีวิตในสวนสัตว์เมืองไทย  หน้า     1
  • สัตว์น้ำจืดที่เป็นอาหารคนไทย  หน้า   37
  • สัตว์น้ำเค็มที่เป็นอาหารคนไทย  หน้า   55
  • ผักเมืองไทย  หน้า   85
  • ผลไม้เมืองไทย  หน้า 111
  • เอกสารอ้างอิง  หน้า 132

รวบรวมข้อมูลโดย: ฝ่ายบริการช่วยการค้นคว้าวิจัยและบริการพิเศษ