รู้แล้วรอด สาระกฎหมายน่ารู้ประจำบ้าน
รายชื่อหนังสือแนะนำ
หนังสือกฎหมายน่ารู้ประจำบ้าน เป็นหนังสือที่รวบรวมสาระความรู้ทางด้านกฎหมาย ซึ่งผู้เขียนได้เรียบเรียงเนื้อหาให้อ่านและเข้าใจง่าย เป็นหนังสือเกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้นที่จำเป็นต่อผู้อ่านในทุกอาชีพ ทุกเพศทุกวัย และครอบคลุมต่อทุกช่วงของการดำรงชีวิต
เกร็ดคดีกู้ยืมเงิน
รายชื่อหนังสือแนะนำ
“เกร็ดคดีกู้ยืมเงิน” หนังสือเล่มนี้ ได้นำเนื้อหาจากหนังสือ “คดีกู้ยืม” ของผู้แต่ง ซึ่งนำมาปรับปรุง และเปลี่ยนมานำเสนอในลักษณะของการอธิบายตัวบทปัญหาต่าง ๆ พร้อมทั้งความคิดเห็นบางส่วนของผู้แต่ง เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาต่อไป
40 กฎหมายใกล้ตัว รู้ไว้ไม่ถูกเอาเปรียบ!!
รายชื่อหนังสือแนะนำ
หนังสือเรื่อง 40 กฎหมายใกล้ตัว รู้ไว้ไม่ถูกเอาเปรียบ!! เล่มนี้ เป็นหนังสือกฎหมายใกล้ตัว คัดเน้น ๆ เฉพาะกฎหมายที่คุณต้องรู้ รวบรวมเหตุการณ์ใกล้ตัวที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวัน อีกทั้งยังสามารถนำไปใช้ได้จริง และยังช่วยคุณได้ในเวลาที่จำเป็น พร้อมวิธีแก้ไขปัญหาแบบถูกต้อง
กฎหมาย ความรู้ฉบับพกพา
รายชื่อหนังสือแนะนำ
โลกของกฎหมายอย่างรอบด้านซึ่งเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับทุกมิติในชีวิตประจำวันรอบตัว โดยเริ่มตั้งแต่ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของกฎหมายสู่คำอธิบายว่าด้วยกฎหมายสาขาต่างๆ
เจาะตัวบทพิชิตเนติบัณฑิต ภาคสอง กลุ่มวิชา วิ.แพ่ง
รายชื่อหนังสือแนะนำ
เตรียมสอบเนติบัณฑิตให้ประสบความสำเร็จโดยการรู้ขอบเขต และเข้าใจตัวบทกฎหมาย ผู้จัดทำได้เจาะสกัดตัวบทกฎหมาย กลุ่มวิชา วิ. แพ่ง ที่เคยออกข้อสอบตั้งแต่สมัยที่ 40 ถึงปัจจุบัน
หลักกฎหมายมหาชนเบื้องต้น (Introduction to Public Law)
รายชื่อหนังสือแนะนำ
หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงลักษณะของกฎหมายมหาชน ความหมาย ความแตกต่างจากกฎหมายอื่น สาขาของกฎหมายมหาชน โดยกล่าวถึงเนื้อหาสำคัญภายในเล่มดังนี้คือ ภาคหนึ่ง ลักษณะกฎหมายมหาชน ภาคสอง รัฐ: สถาบันกฎหมายมหาชน ภาคสาม การจัดระเบียบองค์กรของรัฐ และภาคสี่ การกระทำทางปกครอง ซึ่งในแต่ละภาคจะมีบรรณานุกรมประกอบทุกภาคและดัชนีค้นคำในท้ายเล่ม ชื่อเรื่อง: หลักกฎหมายมหาชนเบื้องต้น (Introduction to Public …
หลักการทำสัญญาและตัวอย่างสัญญาต่างๆ เล่ม 1
รายชื่อหนังสือแนะนำ
ผู้เขียนได้ศึกษาและรวบรวมหลักการและรูปแบบของสัญญาต่างๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ทั้งในด้านการทำสัญญาในชีวิตประจำวัน การทำสัญญาเพื่อธุรกิจการค้า และเป็นข้อมูลสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของนักกฎหมายในวิชาชีพต่างๆ รวมทั้งเป็นข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับนักศึกษากฎหมายในวิชาเกี่ยวกับนิติกรรม-สัญญาด้วย พร้อมบรรณานุกรม ภาคผนวก ประวัติและผลงานของผู้เขียนท้ายเล่ม ชื่อเรื่อง: หลักการทำสัญญาและตัวอย่างสัญญาต่างๆ ไทย-อังกฤษ เล่ม 1 โดย: สุรพล ไตรเวทย์ สถานที่: ชั้น 4 …
หลักการทำสัญญาและตัวอย่างสัญญาต่างๆ ไทย-อังกฤษ เล่ม 2
รายชื่อหนังสือแนะนำ
หลักการทำสัญญาและตัวสัญญาต่างๆ สัญญาภาษาไทย หลักทั่วไปและข้อสังเกตในการร่างสัญญาภาษาอังกฤษ รูปแบบสัญญาภาษาอังกฤษ สัญญาภาษาอังกฤษแบบง่ายตามกฎหมายภาษาไทย สัญญาภาษาอังกฤษแบบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศตามกฎหมายคอมมอนลอว์ หรือ อังกฤษ-อเมริกัน พร้อมบรรณานุกรม ประวัติและผลงานของผู้เขียนในท้ายเล่ม ชื่อเรื่อง: หลักการทำสัญญาและตัวอย่างสัญญาต่างๆ ไทย-อังกฤษ เล่ม 2 โดย: สุรพล ไตรเวทย์ สถานที่: ชั้น …