อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง คือ ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม        เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง คือ การเป็นมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา
ภาพปกหนังสือ 10 วีรบุรุษผู้ปลดปล่อย = 10 liberation heroes from 10 countries
ภาพปกหนังสือ ADKAR สุดยอดโมเดลเพื่อการเปลี่ยนแปลง = A model for change in business, government and our community
ภาพปกหนังสือ Basic & clinical pharmacology
ภาพปกหนังสือ Blockchain เปลี่ยนโลก = Blockchain revolution
ภาพปกหนังสือ Complete criminal law : text, cases, and materials
ภาพปกหนังสือ Disruptive Leadership : Apple and the Technology of Caring Deeply--Nine Keys to Organizational Excellence and Global Impact.
ภาพปกหนังสือ ครอบครัวจินตกรรม : บทวิพากษ์ว่าด้วยชุมชน การปกครอง และรัฐ
ภาพปกหนังสือ Game thinking : innovate smarter & drive deep engagement with design techniques from hit games
ภาพปกหนังสือ Health behavior theory for public health : principles, foundations, and applications
ภาพปกหนังสือ กฎหมายเบื้องต้นทางธุรกิจ
ภาพปกหนังสือ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ภาพปกหนังสือ กว่าเจ้จะเป็นหมอ
ภาพปกหนังสือ การค้า และการเมือง ในพระราชประวัติสมเด็จพระนารายณ์
ภาพปกหนังสือ การตลาดที่ดีเริ่มต้นที่การให้ = Youtility
ภาพปกหนังสือ เก่งไวยากรณ์อังกฤษได้เร็ว ถ้าใช้วิธีนี้ : ฉบับกวดวิชา--ติวเข้มไวยากรณ์ ด้วยตนเอง = The fastest way to learn English grammar
ภาพปกหนังสือ Wonder [videorecording] = ชีวิตมหัศจรรย์วันเดอร์
ที่มาของคำว่า "บางกะปิ"

ในการตั้งชื่อสถานที่เป็น "บาง" แล้วมีคำต่อท้ายนั้น ส่วนมากมักมีที่มา โดยสามารถจัดกลุ่มสาเหตุของการตั้งชื่อบางต่างๆ ได้ดังนี้ ..
อ่านต่อ >>
| เว็บไซต์เวอร์ชั่นเดิม |
ค้นหาภายในเว็บไซต์ : power by Google
เวลาทำการ
เวลา หัวหมาก บางนา
จันทร์ - ศุกร์ 07.30-21.00 08.30-18.30
เสาร์ - อาทิตย์ 09.00-18.00 08.30-16.30
วันหยุดราชการประจำปี ปิดบริการ  
มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยในประเทศไทย
ห้องสมุดในประเทศไทย ห้องสมุดต่างประเทศ
ขั้นตอนการใช้งาน Proxy server สำหรับเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่ต้องการสืบค้นฐานข้อมูลที่สำนักหอสมุดกลาง ม.ร. ให้บริการ
ผู้ใช้บริการ ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ต้อง Login เข้าใช้งาน และ Logout เมื่อเลิกใช้งาน
สมัครสมาชิก (Register) เพื่อเข้าใช้งาน
ร้องเรียนการให้บริการ ของสถาบันคอมพิวเตอร์
● สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์เฉพาะกิจ โทร. 0-2310-8800 ต่อ 2244

Latest Update : 22 March 2019, 11:47 AM

ส่งข้อคิดเห็นหรือเสนอแนะได้ที่ webmaster@lib.ru.ac.th

Version : ปีการศึกษา 2558
[ Mobile Version ]

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2310-8636