อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง คือ ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม        เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง คือ การเป็นมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา
ภาพปกหนังสือ วิถีสู่น่านน้ำสีคราม = Blue ocean shift
ภาพปกหนังสือ 132 เรื่องเล่า ศาลาว่าการกลาโหม
ภาพปกหนังสือ การปฏิวัติการสอนสู่ห้องเรียน 4.0 ด้วย Google for education
ภาพปกหนังสือ การบริหารความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย = Stakeholder relationship management
ภาพปกหนังสือ ศิลปะการอยู่ร่วมกับคนเฮงซวย = The asshole survival guide
ภาพปกหนังสือ สื่อการสอนสำหรับครูประถม
ภาพปกหนังสือ ประชาธิปไตยที่ไม่ตั้งมั่น
ภาพปกหนังสือ เศรษฐศาสตร์ครอบครัว
ภาพปกหนังสือ การบัญชีเบื้องต้น 2 = Basic accounting II
ภาพปกหนังสือ รวมกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
ภาพปกหนังสือ ผ้าเขียนทอง : พระภูษาทรงบรมราชาภิเษกพระมหากษัตริย์สยาม
ภาพปกหนังสือ คำถาม-คำตอบ ปัญหาข้อกฎหมายแพ่งจากคำพิพากษาฎีกา
ภาพปกหนังสือ ภาษีธุรกิจ 101
ภาพปกหนังสือ การเขียนโปรแกรมด้วย Python สำหรับผู้เริ่มต้น
ภาพปกหนังสือ ถ่ายภาพให้มีพลัง = The power of image
ภาพปกหนังสือ เกร็ดวิชาแปล
ภาพปกหนังสือ การออกแบบบทเรียน e-learning เพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง ชื่อเรื่อง: การออกแบบบทเรียน e-learning เพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง

เขียนจากมุมมอง และประสบการณ์ของผู้เขียน โดยนําเสนอเทคนิคง่ายๆ สำหรับพัฒนาบทเรียน e-learning ..
สถานที่: ชั้น 4 อาคาร 1
เริ่มแรกมีรถเมล์ในประเทศไทย

ปี พ.ศ. 2428 ประเทศไทยมีรถเทียมม้า ซึ่งเรียกกันว่า "รถเมล์" และวิ่งตามเส้นทางเรือเมล์ที่มีอยู่ก่อนแล้ว แต่ให้บริการอยู่ประมาณ 2 ปี จึงเลิกกิจการเนื่องจากมีการนำรถรางเข้ามาใช้แล้ว
.. อ่านต่อ >>
| เว็บไซต์เวอร์ชั่นเดิม |
ค้นหาภายในเว็บไซต์ : power by Google
เวลาทำการ
เวลา หัวหมาก บางนา
จันทร์ - ศุกร์ 07.30-21.00 08.30-18.30
เสาร์ - อาทิตย์ 09.00-18.00 08.30-16.30
วันหยุดราชการประจำปี ปิดบริการ  
มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยในประเทศไทย
ห้องสมุดในประเทศไทย ห้องสมุดต่างประเทศ
ขั้นตอนการใช้งาน Proxy server สำหรับเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่ต้องการสืบค้นฐานข้อมูลที่สำนักหอสมุดกลาง ม.ร. ให้บริการ
ผู้ใช้บริการ ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ต้อง Login เข้าใช้งาน และ Logout เมื่อเลิกใช้งาน
สมัครสมาชิก (Register) เพื่อเข้าใช้งาน
ร้องเรียนการให้บริการ ของสถาบันคอมพิวเตอร์
● สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์เฉพาะกิจ โทร. 0-2310-8800 ต่อ 2244

Latest Update : 21 August 2019, 03:48 PM

ส่งข้อคิดเห็น หรือเสนอแนะได้ที่ webmaster@lib.ru.ac.th

Version : ปีการศึกษา 2558
[ Mobile Version ]

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2310-8636