ภาพแบนเนอร์เว็บไซต์สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Services >> บริการจดหมายเหตุดิจิทัล
บริการจดหมายเหตุดิจิทัล
ดูแลการให้บริการโดยหน่วยจดหมายเหตุดิจิทัล ซึ่งทำหน้าที่ในการจัดหา คัดเลือก ประเมินคุณค่า และจัดการเอกสารจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ให้อยู่ในรูปแบบจดหมายเหตุดิจิทัล และดำเนินการนำออกให้บริการใน 2 ช่องทาง คือ ฐานข้อมูลจดหมายเหตุดิจิทัล มหาวิทยาลัยรามคำแหง (https://archives.lib.ru.ac.th) และ Facebook เพจ "จดหมายเหตุดิจิทัล มหาวิทยาลัยรามคำแหง" (https://www.facebook.com/RU.Digital.Archives)

บริการจดหมายเหตุดิจิทัล
บริการจดหมายเหตุดิจิทัล ได้ดำเนินการออกให้บริการใน 2 ช่องทาง ดังนี้

 1. บริการฐานข้อมูลจดหมายเหตุดิจิทัล มหาวิทยาลัยรามคำแหง : https://archives.lib.ru.ac.th
   หน่วยจดหมายเหตุดิจิทัล ให้บริการฐานข้อมูลจดหมายเหตุดิจิทัล ให้บริการสำหรับบุคคลทั่วไป
   เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยค้นคืนเอกสารจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัยรามคำแหงทุกประเภท
   อาทิ เอกสารประเภทลายลักษณ์ เอกสารประเภทภาพถ่าย แผนผัง แผนที่ และของที่ระลึก เป็นต้น

   ภาพหน้าแรกของฐานข้อมูลจดหมายเหตุดิจิทัล มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   ภาพหน้าจอแรกของฐานข้อมูลจดหมายเหตุดิจิทัล มหาวิทยาลัยรามคำแหง (https://archives.lib.ru.ac.th)

 2. Facebook เพจ "จดหมายเหตุดิจิทัล มหาวิทยาลัยรามคำแหง" : https://www.facebook.com/RU.Digital.Archives
   Facebook เพจ "จดหมายเหตุดิจิทัล มหาวิทยาลัยรามคำแหง" ให้บริการสำหรับบุคคลทั่วไป
   เพื่อเผยแพร่สารสนเทศเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจของมหาวิทยาลัยรามคำแหง
   เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อ-สอบถาม ขอใช้บริการได้ และง่ายต่อการเข้าถึง

   ภาพหน้าแรก Facebook เพจ "จดหมายเหตุดิจิทัล มหาวิทยาลัยรามคำแหง"
   ภาพหน้าแรก Facebook เพจ "จดหมายเหตุดิจิทัล มหาวิทยาลัยรามคำแหง" (https://www.facebook.com/RU.Digital.Archives)

 3. Line Official Account "@615fmeaf" : https://lin.ee/atr2mSX
   Line Official Account "@615fmeaf" ของบริการจดหมายเหตุดิจิทัล มหาวิทยาลัยรามคำแหง ให้บริการสำหรับบุคคลทั่วไป
   เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงสารสนเทศ และบริการของหน่วยจดหมายเหตุดิจิทัล ได้อย่างรวดเร็ว และสะดวกยิ่งขึ้น
   ผู้ใช้บริการสามารถกดเพิ่มเพื่อนในแอปพลิเคชั่น Line และค้นหา ID: @615meaf หรือสแกน OR Code (ตามภาพด้านล่าง)

   ภาพ OR Code สำหรับเพิ่มเพื่อน Line Official Account "@615fmeaf"
   ภาพ OR Code สำหรับเพิ่มเพื่อน Line Official Account "@615fmeaf" (https://lin.ee/atr2mSX)

 4. TikTok Official Account "@ArchivesRU" : https://www.tiktok.com/@archivesru
   TikTok Official Account "@ArchivesRU" ของบริการจดหมายเหตุดิจิทัล มหาวิทยาลัยรามคำแหง ให้บริการสำหรับบุคคลทั่วไป
   เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงสารสนเทศ และบริการของหน่วยจดหมายเหตุดิจิทัล ได้อย่างรวดเร็ว และสะดวกยิ่งขึ้น
   โดยผู้ใช้บริการสามารถกดเพิ่มเพื่อนในแอปพลิเคชั่น TikTok และค้นหา ID: @archivesru หรือสแกน OR Code (ตามภาพด้านล่าง)

   ภาพ OR Code สำหรับเพิ่ม TikTok Official Account "@archivesru"
   ภาพ OR Code สำหรับเพิ่ม TikTok Official Account "@archivesru" (https://www.tiktok.com/@archivesru)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
ชั้น 1 อาคาร 1 หน่วยจดหมายเหตุดิจิทัล ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
โทร. 0-2310-8661
e-Mail : archives@rumail.ru.ac.th

ข้อมูลโดย : หน่วยจดหมายเหตุดิจิทัล ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Latest Update : 27 March 2023, 10:44 AM

Version : ปีการศึกษา 2558

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2310-8650 และ 0-2310-8636