ภาพแบนเนอร์เว็บไซต์สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Services >> ส่งคำขอสมัครสมาชิกสำนักหอสมุดกลาง ผ่านแบบฟอร์มออนไลน์
ส่งคำขอสมัครสมาชิกสำนักหอสมุดกลาง ผ่านแบบฟอร์มออนไลน์

อีกสักครู่ ระบบจะนำไปยังหน้าจอ "แบบฟอร์มสมัครสมาชิกสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง" โดยอัตโนมัติ

หรือ สามารถคลิกที่นี่เพื่อไปยัง "แบบฟอร์มสมัครสมาชิกสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง"

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ ::
ชั้น 1 อาคาร 1 บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ
หน่วยบริการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง โทร. 0-2310-8650 และ 0-2310-8636
e-Mail : rulibmembership@rumail.ru.ac.th
ข้อมูลโดย : บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ หน่วยบริการสารสารและเอกสาร ฝ่ายบริการสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Latest Update : 01 November 2023, 12:14 PM

Version : ปีการศึกษา 2558

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2310-8650 และ 0-2310-8636