ภาพแบนเนอร์เว็บไซต์สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Services >> บริการระหว่างห้องสมุด (Interlibrary Loan Service) >> แบบขอใช้บริการระหว่างห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

[ คลิกชมแบบเต็มหน้า ]

Latest Update : 19 May 2022, 03:54 PM

Version : ปีการศึกษา 2558

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2310-8650 และ 0-2310-8636