ภาพแบนเนอร์เว็บไซต์สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Services >> ส่งคำขอใช้บริการให้คำปรึกษา การจัดทำบรรณานุกรมในงานวิชาการ
ส่งคำขอใช้บริการให้คำปรึกษา การจัดทำบรรณานุกรมในงานวิชาการ

อีกสักครู่ ระบบจะนำไปยังหน้าจอ "แบบฟอร์มขอใช้บริการให้คำปรึกษา การจัดทำบรรณานุกรมในงานวิชาการ" โดยอัตโนมัติ
หรือ สามารถคลิกที่นี่เพื่อไปยัง "แบบฟอร์มขอใช้บริการให้คำปรึกษา การจัดทำบรรณานุกรมในงานวิชาการ"

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ :
ชั้น 1-2 อาคาร 2 หน่วยบริการวารสารและเอกสาร ฝ่ายบริการสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
โทร. 0-2310-8000 กด 4302
e-Mail : rujournalservices@gmail.com

ข้อมูลโดย : หน่วยบริการสารสารและเอกสาร ฝ่ายบริการสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Latest Update : 01 December 2021, 05:02 PM

Version : ปีการศึกษา 2558

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2310-8650 และ 0-2310-8636