Home

สนเทศน่ารู้ :: ผู้สูงอายุ

หน้าหลัก

 คำนิยามและความเป็นมา

สถิติข้อมูลต่างๆที่น่าสนใจ

แผนนโยบายของรัฐกับงานผู้สูงอายุ

การสร้างเสริมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ
    
โภชนาการทั่วๆ ไป
  
โรคต่างๆที่มักจะเกิดกับผู้สูงอายุ
  
 การพักผ่อนและการออกกำลังกาย
  
 การศึกษาหาความรู้
  
 การดำรงในศาสนธรรม

การดูแลเฉพาะสำหรับผู้สูงอายุ

การเตรียมตัวเข้าสู่วัยสูงอายุ

บทความและงานวิจัยที่น่าสนใจ

หน่วยงาน คณะกรรมการ
ที่เกี่ยวข้องกับงานผู้สูงอายุ

 

 

รวบรวมข้อมูลโดย : งานพัฒนาและจัดการสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด

  การดูแลตนเองของผู้สูงอายุ

จากหนังสือ หลักปฎิบัติเพื่อความสุข ไม่แก่เร็วและอายุยืน ข้อคิด 10 ประการ สำหรับผู้สูงอายุ 
ของ ยง พิทยานิยม  มีย่อหน้าหนึ่งกล่าวไว้ว่า

"ร่างกายของคนเรานั้นต้องเปลี่ยนไปตามธรรมชาติเหนี่ยวรั้งไว้ไม่ได้  เริ่มตั้งแต่ปฏิสนธิในครรภ์ มารดาแล้วคลอดออกมา เติบโตจนกระทั่ง มีอายุราวๆ 25 ปี อวัยวะต่างๆ เช่น กระดูก กล้ามเนื้อ ต่อม สมอง ประสาท ฯลฯ แสดงถึงความเจริญเติบโต คล่องแคล่วว่องไวอย่างเห็นได้ชัด ต่อจากนั้นจนกระทั่งอายุประมาณ 40 ปี ดูเหมือนว่าไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงสักเท่าไร แท้จริงมันเปลี่ยแปลงทุกขณะ  แต่พอหลังจากนี้ไปแล้วความเปลี่ยนแปลงทางเสื่อมลง จะปรากฏขึ้น จนล่วงเข้าสู่สภาพความชรา และถึงเวลาแตกดับในที่สุดนี้เป็นกฎของธรรมชาติ" 

สภาพความชรา นอกจากจะเกิดเองตามกฎของธรรมชาติแล้ว การเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศและภัยที่มนุษย์สร้างขึ้นเอง ซึ่งความชราไม่ได้เกิดขึ้นเท่าเทียมกันทุกคน บางคนอายุยังน้อย แต่มีความบกพร่องเกี่ยวกับอวัยวะภายใน ขาดความรู้ความเอาใจใส่กับสุขภาพของตน  ทำให้ความเสื่อมของร่างกายเกิดขึ้นมาก แต่บางคนอายุมากแล้ว ดูภายนอกร่างกายบอบบาง ผ่ายผอม ไม่ค่อยแข็งแรง แต่อวัยวะอื่นๆ เช่น สมองมีความจำดี ระบบไหลเวียนของเลือด การทำงานของหัวใจ ปอด ตับ ไต กระเพาะอาหาร สำไส้ ระบบการขับถ่าย ฯลฯ ยังคงปกติ อาจทำงานบางอย่างได้ตามสภาพของผู้สูงอายุ
ความเสื่อมของร่างกายต้องเกิดขึ้นแน่นอน แต่อาจชะลอไว้ได้ ไม่ควรจะให้เสื่อมและจบชีวิตก่อนเวลาอันควร  โดยการศึกษาและปฎิบัติให้ถูกต้องในการดำรงชีวิตด้วยความรอบรู้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เป็นคนสูงอายุที่มีสุขภาพดีทั้งกายและใจสมวัย 

ในที่นี้ขอนำเสนอ เรื่องที่เป็นประโยนช์ ที่ผู้สูงอายุ สามารถปฎิบัติด้วยตัวเองอย่างสม่ำเสมอได้ ได้แก่  การพิจารณาในเรื่องโภชนาการ โรคต่างๆที่เกิดขึ้นกับตัวเอง การพักผ่อนและการออกกำลังกาย การศึกษาหาความรู้ และการดำรงในศาสนธรรม  และมีอีกมากมายหลายประการที่ควรจะได้ศึกษาและเอาใจใส่ดูแลตนเอง ของผู้สูงอายุ

 


อ้างอิง

ยง พิทยานิยม.2537.ข้อคิดสิบประการ สำหรับผู้สูงอายุ.พิมพ์ครั้งที่ 5.บริษัท เคล็ดไทย จำกัด. กรุงเทพฯ.

 มีต่อ...

   สนเทศน่ารู้  ขึ้นด้านบน 

ปรับปรุงล่าสุด : 20 ธันวาคม 2549 15:24:48 น.