Tag Archives: มอบหนังสือ

วันที่ 30 มี.ค. 2566 มอบหนังสือบริจาค ในโครงการ “หนังสือ 1000 เล่ม เพื่อน้อง วทช.” กับหอสมุดปรีดี พนมยงค์

บุคลากรฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง (สวมเสื้อสีม่วง) ได้มอบหนังสือ ในโครงการ “หนังสือ 1000 เล่ม เพื่อน้อง วทช." กับหอสมุดปรีดี พนมยงค์
บุคลากรฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง (สวมเสื้อสีม่วง) ได้มอบหนังสือ ในโครงการ “หนังสือ 1000 เล่ม เพื่อน้อง วทช.” กับหอสมุดปรีดี พนมยงค์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2566 บุคลากรฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้มอบหนังสือบริจาค จำนวน 336 ชื่อเรื่อง 361 เล่ม ให้กับวิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ลำพูน ในโครงการ “หนังสือ 1000 เล่ม เพื่อน้อง วทช.” โดยมี หอสมุดปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เป็นหน่วยงานเปิดรับบริจาค และส่งมอบหนังสือจำนวนดังกล่าวให้กับวิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ลำพูน Continue reading วันที่ 30 มี.ค. 2566 มอบหนังสือบริจาค ในโครงการ “หนังสือ 1000 เล่ม เพื่อน้อง วทช.” กับหอสมุดปรีดี พนมยงค์

วันที่ 18 ก.ย. 2558 มอบทรัพยากรให้กับสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ

วันที่ 18 ก.ย. 2558 มอบทรัพยากรให้กับสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ

ตามที่ สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิได้ขอความอนุเคราะห์อภินันทนาการทรัพยากรสารสนเทศจากงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อนำไปสนับสนุนการเรียนการสอนของอาจารย์และนักศึกษาในสถาบันฯ และให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปในชุมชน

งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ได้มอบทรัพยากรดังกล่าวให้กับสถาบันฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ณ วันที่ 18 กันยายน 2558

เดือนพฤษภาคม 2557 มอบหนังสือให้โครงการกระดาษเพื่อต้นไม้

เดือนพฤษภาคม 2557 มอบหนังสือให้โครงการกระดาษเพื่อต้นไม้งานบริจาคและแลกเปลี่ยนทรัพยากรห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง มอบหนังสือให้โครงการกระดาษเพื่อต้นไม้ (Recycle Paper For Trees) เพื่อจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม โดย ในเดือนพฤษภาคม 2557 ได้ทำการมอบหนังสือให้โครงการกระดาษเพื่อต้นไม้ เป็นจำนวน 289 เล่ม

เดือนพฤศจิกายน 2556 มอบหนังสือให้โครงการกระดาษเพื่อต้นไม้

เดือนพฤศจิกายน 2556 มอบหนังสือให้โครงการกระดาษเพื่อต้นไม้งานบริจาคและแลกเปลี่ยนทรัพยากรห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง มอบหนังสือให้โครงการกระดาษเพื่อต้นไม้ (Recycle Paper For Trees) เพื่อจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และในเดือนพฤศจิกายน 2556 ได้ทำการมอบหนังสือให้โครงการกระดาษเพื่อต้นไม้ เป็นจำนวน 292 เล่ม

เดือนตุลาคม 2556 มอบหนังสือให้โครงการกระดาษเพื่อต้นไม้

เดือนตุลาคม 2556 มอบหนังสือให้โครงการกระดาษเพื่อต้นไม้งานบริจาคและแลกเปลี่ยนทรัพยากรห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง มอบหนังสือให้โครงการกระดาษเพื่อต้นไม้ (Recycle Paper For Trees) เพื่อจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม โดย ในเดือนตุลาคม 2556 ได้ทำการมอบหนังสือให้โครงการกระดาษเพื่อต้นไม้ เป็นจำนวน 318 เล่ม