วันที่ 30 มี.ค. 2566 มอบหนังสือบริจาค ในโครงการ “หนังสือ 1000 เล่ม เพื่อน้อง วทช.” กับหอสมุดปรีดี พนมยงค์

บุคลากรฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง (สวมเสื้อสีม่วง) ได้มอบหนังสือ ในโครงการ “หนังสือ 1000 เล่ม เพื่อน้อง วทช." กับหอสมุดปรีดี พนมยงค์
บุคลากรฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง (สวมเสื้อสีม่วง) ได้มอบหนังสือ ในโครงการ “หนังสือ 1000 เล่ม เพื่อน้อง วทช.” กับหอสมุดปรีดี พนมยงค์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2566 บุคลากรฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้มอบหนังสือบริจาค จำนวน 336 ชื่อเรื่อง 361 เล่ม ให้กับวิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ลำพูน ในโครงการ “หนังสือ 1000 เล่ม เพื่อน้อง วทช.” โดยมี หอสมุดปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เป็นหน่วยงานเปิดรับบริจาค และส่งมอบหนังสือจำนวนดังกล่าวให้กับวิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ลำพูน

โครงการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา มีทักษะในการแสวงหาความรู้ ฝึกให้มีนิสัยรักการอ่าน สนับสนุนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องสมุดภายในสถาบันการศึกษาให้มีความพร้อมตามมาตรฐานการศึกษา  โดยมีเป้าหมายส่งเสริมการอ่านให้กับนักเรียน และนักศึกษาต่อไป

ข้อมูลและภาพโดย : ศิณี พงศ์วุฒิศักดิ์ หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ