วันที่ 17 ก.พ. 2558 ได้รับบริจาคหนังสือ ผจญภัยในสุสาน

ผจญภัยในสุสานวันที่ 17 ก.พ. 2558 หน่วยบริจาค งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับหนังสือผจญภัยในสุสาน

ชื่อหนังสือ : ผจญภัยในสุสาน

สาระสังเขป : เรื่องราวของเด็กชายในบอดี้โอเวนส์ ซึ่งโตขึ้นมาในสุสานและได้รับการเลี้ยงดูโดยเหล่าวิญญาณ แถมยังมีผู้ปกครองซึ่งไมได้อยู่ทั้งในโลกของคนเป็นหรือคนตายเสียอีก  และนี่เองคือจุดเริ่มต้นแห่งชีวิตที่ไม่ธรรมดาของเด็กชายคนนี้

บรรณานุกรม

เก แมน, นีล.  ผจญภัยในสุสาน.  (2552).  กรุงเทพฯ : เพิร์ล พับลิชชิ่ง.

ข้อมูลโดย : ศิณี พงศ์วุฒิศักดิ์ งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ