วันที่ 16 ก.พ. 2558 ได้รับบริจาคหนังสือ สมบัตินักบุญ

สมบัตินักบุญ วันที่ 16 ก.พ. 2558 หน่วยบริจาค งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับหนังสือสมบัตินักบุญ

ชื่อหนังสือ : สมบัตินักบุญ

สาระสังเขป : เป็นหนังสือนวนิยาย เขียนโดย เจมส์ โรลลินส์ แปลโดย บุญญรัตน์ เป็นนิยายแนวตื่นเต้น เร้าใจ ผจญภัย ลุ้นระทึก เรื่องของการปฏิบัติการอันตรายเพื่อยับยั้งแผนลับขององค์การผู้ก่อการร้ายที่มีแผนจะยึดครองโลก

บรรณานุกรม

โรลลินส์, เจมส์.  (2551).  สมบัตินักบุญ.  พิมพ์ครั้งที่ 5.  กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์ไครม์แอนด์มิสทรี.

ข้อมูลโดย : ศิณี พงศ์วุฒิศักดิ์ งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ