เดือนตุลาคม 2555 มอบหนังสือให้โครงการกระดาษเพื่อต้นไม้

เดือนตุลาคม 2555 มอบหนังสือให้โครงการกระดาษเพื่อต้นไม้

งานบริจาคและแลกเปลี่ยนทรัพยากรห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง มอบหนังสือให้โครงการกระดาษเพื่อต้นไม้ (Recycle Paper For Trees) เพื่อจัดการทรัพยากรสารสนเทศที่ไม่สามารถนำออกให้บริการได้ ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน และในเดือนตุลาคม 2555 ได้ทำการมอบหนังสือให้โครงการกระดาษเพื่อต้นไม้ 1,633 เล่ม