เดือนกันยายน 2555 มอบหนังสือให้โครงการกระดาษเพื่อต้นไม้

เดือนกันยายน มอบหนังสือให้โครงการกระดาษเพื่อต้นไม้

งานบริจาคและแลกเปลี่ยนทรัพยากรห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง มอบหนังสือให้โครงการกระดาษเพื่อต้นไม้ (Recycle Paper For Trees) เพื่อจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม โดยเดือนกันยายน 2555 ได้ทำการมอบหนังสือให้โครงการกระดาษเพื่อต้นไม้ เป็นจำนวน 845 เล่ม