เดือนพฤศจิกายน 2555 มอบหนังสือให้โครงการกระดาษเพื่อต้นไม้

เดือนพฤศจิกายน 2555 มอบหนังสือให้โครงการกระดาษเพื่อต้นไม้

งานบริจาคและแลกเปลี่ยนทรัพยากรห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง มอบหนังสือให้โครงการกระดาษเพื่อต้นไม้ (Recycle Paper For Trees) เพื่อจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และในเดือนพฤศจิกายน 2555 ได้ทำการมอบหนังสือให้โครงการกระดาษเพื่อต้นไม้ เป็นจำนวน  847 เล่ม