วันที่ 14 มี.ค. 2566 ได้รับมอบหนังสือ จากคุณสิทธา ทรัพย์เกษม คุณสาธร ทรัพย์เกษม และครอบครัว

ภาพคุณสิทธา ทรัพย์เกษม และคุณสาธร ทรัพย์เกษม และครอบครัว มอบหนังสือ โดยมีนายมาโนช ผาทำ (ขวา) บรรณารักษ์ หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เป็นผู้รับมอบ
ภาพคุณสิทธา ทรัพย์เกษม และคุณสาธร ทรัพย์เกษม และครอบครัว มอบหนังสือ โดยมีนายมาโนช ผาทำ (ขวา) บรรณารักษ์ หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เป็นผู้รับมอบ

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง ได้รับมอบหนังสือ จากคุณสิทธา ทรัพย์เกษม คุณสาธร ทรัพย์เกษม และครอบครัว ได้มอบหนังสือทางด้านกฎหมาย และหนังสือความรู้ทั่วไป จำนวนมาก โดยมีความประสงค์มอบให้กับสำนักหอสมุดกลางเพื่อประโยชน์ต่อการศึกษา ค้นคว้า ของนักศึกษา คณาจารย์ รวมทั้งผู้ใช้บริการทั่วไป ในการนี้มีนายมาโนช ผาทำ บรรณารักษ์ หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เป็นผู้รับมอบหนังสือจำนวนดังกล่าว

ข้อมูลและภาพโดย : ศิณี พงศ์วุฒิศักดิ์ หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ