วันที่ 3 มี.ค. 2566 ได้รับมอบหนังสือ จากอาจารย์ ดร.วรุณศิริ พรพจน์ธนมาศ

ภาพอาจารย์ ดร.วรุณศิริ พรพจน์ธนมาศ (ซ้าย) มอบหนังสือ โดยมีนายมาโนช ผาทำ (ขวา) บรรณารักษ์ หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เป็นผู้รับมอบ
ภาพอาจารย์ ดร.วรุณศิริ พรพจน์ธนมาศ (ซ้าย) มอบหนังสือ โดยมีนายมาโนช ผาทำ (ขวา) บรรณารักษ์ หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เป็นผู้รับมอบ

หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง ได้รับมอบหนังสือ “พจนานุกรมภาษามอแกลน-ไทย-อังกฤษ ฉบับนำร่อง” จำนวน 4 เล่ม จากอาจารย์ ดร.วรุณศิริ พรพจน์ธนมาศ โดยท่านอาจารย์มีความประสงค์มอบให้กับสำนักหอสมุดกลางเพื่อประโยชน์ต่อการศึกษา ค้นคว้า ของนักศึกษา คณาจารย์ รวมทั้งผู้ใช้บริการทั่วไป ในการนี้มีนายมาโนช ผาทำ บรรณารักษ์ หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เป็นผู้รับมอบหนังสือจำนวนดังกล่าว

ภาพปกหนังสือพจนานุกรมภาษามอแกลน-ไทย-อังกฤษ ฉบับนำร่อง
ภาพปกหนังสือพจนานุกรมภาษามอแกลน-ไทย-อังกฤษ ฉบับนำร่อง

ข้อมูลและภาพโดย : ศิณี พงศ์วุฒิศักดิ์ หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ