วันที่ 27 ม.ค. 2566 ได้รับมอบหนังสือ จากคุณวภัส ไตรยคุณ ตัวแทนจากบริษัทในเครือ อมรินทร์ กรุ๊ป

ภาพคุณวภัส ไตรยคุณ (ซ้าย) ตัวแทนจากบริษัทในเครือ อมรินทร์ กรุ๊ป มอบหนังสือให้กับสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมีนายมาโนช ผาทำ (ขวา) บรรณารักษ์ หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เป็นผู้รับมอบ
ภาพคุณวภัส ไตรยคุณ (ซ้าย) ตัวแทนจากบริษัทในเครือ อมรินทร์ กรุ๊ป มอบหนังสือให้กับสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมีนายมาโนช ผาทำ (ขวา) บรรณารักษ์ หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เป็นผู้รับมอบ

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 คุณวภัส ไตรยคุณ ตัวแทนจากบริษัทในเครือ อมรินทร์ กรุ๊ป ได้มอบหนังสือชุดวรรณกรรมที่รัก ประพันธ์โดย คุณหญิงสุรีพันธ์ มณีวัต (นิตยา นาฏยะสุนทร) และหนังสืองานทางด้านพุทธศาสนา ให้กับหน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง เพื่อประโยชน์ต่อการศึกษา ค้นคว้า ของนักศึกษา คณาจารย์ รวมทั้งผู้ใช้บริการทั่วไป ในการนี้มีนายมาโนช ผาทำ บรรณารักษ์ หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ รับมอบหนังสือจำนวนดังกล่าว

ข้อมูลและภาพโดย : ศิณี พงศ์วุฒิศักดิ์ หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ