พืชสมุนไพร

หนังสือ “พืชสมุนไพร” เล่มนี้ได้รวบรวมเอาพืชสมุนไพรที่พบในประเทศไทย เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ โดยแต่ละชนิดระบุชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์ ลักษณะ แหล่งที่พบ และสรรพคุณของส่วนต่าง ๆ ของพืชแต่ละชนิด ซึ่งจัดเรียงตามตัวอักษร ก – ฮ เพื่อสะดวกในการค้นหาชื่อของพืชสมุนไพรแต่ละชนิด และมีภาพประกอบสีชัดเจนสวยงาม

ชื่อเรื่อง: พืชสมุนไพร

ผู้แต่ง: ผศ. สมสุข มัจฉาชีพ

สถานที่: ชั้น 5 อาคาร 1, ชั้น 3 อาคาร 3