Tense 12 ระดับ
รายชื่อหนังสือแนะนำ
หนังสือเล่มนี้รวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับ Tense ทั้ง 12 ระดับ ทุกระดับจะมีคำอธิบายอย่างละเอียดให้เข้าใจง่ายพร้อมตัวอย่างประกอบ มีการแนะนำเทคนิคต่าง ๆ ในการใช้ Tense และท้ายบทยังมีแบบทดสอบ พร้อมเฉลยอีกด้วย
ติว Tense เน้น verb ลัดทันใจ
รายชื่อหนังสือแนะนำ
หนังสือ “ติว Tense เน้น Verb ลัดทันใจ” เล่มนี้มีเนื้อหาที่ละเอียด เข้าใจง่าย ซึ่งด้านในประกอบไปด้วยการใช้ Tense และ Verb พร้อมยกตัวอย่างชัดเจน ทั้งการอ่าน แปล พูด และแต่งประโยคภาษาอังกฤษ
เจาะ Tense เน้น กาล : เข้าใจ Tense รูปแบบใหม่ จำ กาล ง่ายๆ ด้วยตนเอง
รายชื่อหนังสือแนะนำ
หนังสือเล่มนี้ผู้เขียนได้อธิบาย ยกตัวอย่าง และวางรูปแบบไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจง่าย โดยเน้นการใช้โครงสร้างของหลักภาษาอังกฤษ