Thai Life : Thai cuisine

Thai Life : Thai cuisine

อาหารจานเดียว แกง น้ำพริก อาหารว่าง ขนม ไม่ว่าจะ ต้ม ผัด ทอด นึ่ง อาหารไทยเมนูที่เป็นที่นิยม แนะนำให้รู้จักทั้งวิธีทำ เครื่องเทศและสมุนไพรไทยที่ใช้ประกอบอาหาร บอกไว้ในเล่มนี้เป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อเรื่อง: Thai Life : Thai cuisine

จัดพิมพ์โดย: National Identity Board, Prime Minister’s Office, 1992

สถานที่: ชั้น 3 อาคาร 3

รวบรวมข้อมูลโดย: ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด