Read to lead อ่านอย่างผู้นำ

Read to lead อ่านอย่างผู้นำ

หนังสือเล่มนี้เกิดจากที่ผู้เขียนได้จัดทำโครงการ “อ่านเพื่อชาติ” คือ อ่านหนังสือและเขียนรีวิวลงบนเพจวันละ 1 เล่ม ติดต่อกันเป็นเวลา 1 ปี รวม 365 วัน ผู้เขียนได้แบ่งปันประสบการณ์ในการอ่าน โดยแนะนำวิธีการอ่านหนังสือให้ไม่เป็นสิ่งที่น่าเบื่ออีกต่อไป พร้อมมีเทคนิคการอ่านเร็วที่ผู้เขียนได้คิดค้นขึ้นอีกด้วย หนังสือเล่มนี้จะเปลี่ยนมุมมองความคิดของผู้อ่านที่มีต่อการอ่านหนังสือ และพัฒนาตนเองให้ก้าวไปสู่ความเป็นผู้นำได้ไม่ยาก

ชื่อเรื่อง: Read to lead อ่านอย่างผู้นำ

ผู้แต่ง: ดร. ณัชร สยามวาลา

สถานที่: ชั้น 4 อาคาร 1

สารบัญ

  • 01 หนังสือเปลี่ยนชีวิต     หน้า 30
  • 02 หนังสือมอบโอกาส     หน้า 40
  • 03 จุดเปลี่ยนที่อเมริกา    หน้า 48
  • 04 ผู้นำในประวัติศาสตร์ ที่รักการอ่านจนได้ดี     หน้า 60
  • 05 ผู้นำร่วมสมัยที่รักการอ่านเป็นชีวิตจิตใจ     หน้า 100
  • ..
  • 09 เหตุผลที่แท้จริง     หน้า 284

เรียบเรียงข้อมูลโดย: อาริษา พูลเผือก งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายบริการสารสนเทศ