พจนานุกรม ภาษาในอาเซียน

พจนานุกรม ภาษาในอาเซียน

เรียบเรียงโดยคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญภาษาต่างๆ ประกอบด้วย ภาษามลายู ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาตากาล็อก ภาษาเวียดนาม ภาษาลาว ภาษาเมียนมา และภาษาเขมร ให้รายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะของภาษา ตัวเลข และคำศัพท์แต่ละประเทศ มีภาพประกอบคำอธิบายศัพท์ที่เป็นเอกลักษณ์ของเพื่อนบ้าน อาทิ อาหาร การแสดง หรือ ดอกไม้ประจำชาติ ทั้งนี้ผู้ใช้สามารถศึกษาคู่มือการใช้พจนานุกรมได้จากด้านหน้าของตัวเล่ม เพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

ชื่อเรื่อง: พจนานุกรม ภาษาในอาเซียน

โดย: ฝ่ายวิชาการ สถาพรบุ๊คส์

สถานที่: ชั้น 3 อาคาร 3

สารบัญ

 • ภาษามลายู     หน้า 8
  • ลักษณะภาษามลายู     หน้า 8
  • ตัวเลขภาษามลายู     หน้า 9
  • คำศัพท์ภาษามลายู     หน้า 11
 • ภาษาอินโดนีเซีย     หน้า 49
  • ลักษณะภาษาอินโดนีเซีย     หน้า   49
  • ตัวเลขภาษาอินโดนีเซีย     หน้า   50
  • คำศัพท์ภาษาอินโดนีเซีย     หน้า   52
 • ภาษาตากาล็อก     หน้า 92
  • ลักษณะภาษาตากาล็อก     หน้า 92
  • ตัวเลขภาษาตากาล็อก     หน้า 93
  • ..
 • ภาคผนวก     หน้า 299
  • ตัวอย่างประโยคภาษาในอาเซียนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน     หน้า 300
  • ภาษามลายู     หน้า 300
  • ภาษาอินโดนีเซีย     หน้า 302
  • ภาษาตากาล็อก     หน้า 304
  • ภาษาเวียดนาม     หน้า 306
  • ภาษาลาว     หน้า 308
  • ภาษาเมียนมา     หน้า 310
  • ภาษาเขมร     หน้า 312
  •  ชื่อวันภาษาต่างๆ ในอาเซียน     หน้า 314
  • ชื่อเดือนภาษาต่างๆ ในอาเซียน     หน้า 317

เรียบเรียงข้อมูลโดย: วรมน ทิพยโกศัย งานบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ายบริการสารสนเทศ