พจนานุกรมภาพ ไทย – อังกฤษ – ฝรั่งเศส

พจนานุกรมภาพ ไทย - อังกฤษ - ฝรั่งเศส

พจนานุกรมภาพ ที่ได้รับการเลือกเฟ้นมาจากเอกสารปัจจุบัน ที่ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเขียนขึ้น ใช้ภาพประกอบคำศัพท์ ทำให้เข้าใจความหมายของคำได้ดียิ่งขึ้น มีคำศัพท์ครอบคลุมหัวข้อถึง 600 หัวข้อ และให้คำศีพท์ 3 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และฝรั่งเศส มีคำอธิบายวิธีการใช้อยู่ด้านหน้าของตัวเล่ม พร้อมบรรณานุกรม และสารบัญซึ่งแบ่งเป็นหมวดหมู่วิชาอย่างละเอียด

ชื่อเรื่อง: พจนานุกรมภาพ ไทย – อังกฤษ – ฝรั่งเศส

ผู้จัดพิมพ์: บริษัท รีดเดอร์ส ไดเจสท์(ประเทศไทย) จำกัด

สถานที่: ชั้น 3 อาคาร 3

รายชื่อหมวด

 • ดาราศาสตร์  หน้า  3
 • ภูมิศาสตร์  หน้า 19
 • อาณาจักรพืช  หน้า 53
 • อาณาจักรสัตว์  หน้า 75
 • มนุษย์  หน้า 113
 • การเกษตร  หน้า 145
 • สถาปัตยกรรม  หน้า 163
 • บ้าน  หน้า 191
 • การจัดสวน  หน้า 261
 • เครื่องเรื่อน  หน้า 217
 • ชุดเครื่องมือช่างในบ้าน  หน้า 273
 • เครื่องแต่งกาย  หน้า 313
 • เครื่องเสริมความงาม  หน้า 359
 • เครื่องใช้ส่วนตัว  หน้า 371
 • การติดต่อสื่อสาร  หน้า 387
 • การคมนาคมขนส่ง  หน้า 423
 • เครื่องใช้สำนักงาน  หน้า 513
 • ดนตรี  หน้า 533
 • กิจกรรมสร้างสรรค์ยามว่าง  หน้า 559
 • กีฬา  หน้า 593
 • เกมในร่ม  หน้า 693
 • เครื่องชั่งตวงวัด  หน้า 703
 • เครื่องช่วยการมองเห็น  หน้า 715
 • สุขภาพและความปลอดภัย  หน้า 723
 • พลังงาน  หน้า 731
 • เครื่องจักรกลหนัก  หน้า 775
 • อาวุธ  หน้า 789
 • สัญลักษณ์  หน้า 815
 • ดัชนี  หน้า 833

รวบรวมข้อมูลโดย: ฝ่ายบริการช่วยการค้นคว้าวิจัยและบริการพิเศษ