ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
(เอื้อมพร ยศจนา – ประพันธ์)