Home
ระบบมีมาตรฐาน   บริการมีคุณภาพ

ข่าวสารประชาสัมพันธ์
  วันที่ 25 ก.ค. 2557 สำนักหอสมุดกลาง ปิดให้บริการเป็นกรณีพิเศษ เนื่องในโครงการ "กิจกรรม 5ส สู่คุณภาพที่ยั่งยืน" รายละเอียด..
  ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง สอบราคาซื้อระบบฮาร์ดแวร์พร้อมติดตั้งฯ รายละเอียด..
  ประกาศสำนักหอสมุดกลาง เรื่อง สอบราคาซื้อระบบซอฟแวร์พร้อมติดตั้งฯ รายละเอียด..
  ประกาศสำนักหอสมุดกลาง เรื่อง สอบราคาซื้อระบบฮาร์ดแวร์พร้อมติดตั้งฯ รายละเอียด..
  ประกาศสำนักหอสมุดกลาง เรื่อง ราคากลางซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียด..
  ประกาศสำนักหอสมุดกลาง เรื่อง ราคากลาง และร่างขอบเขตของอุปกรณ์ควบคุม
และจอภาพแสดงผล
รายละเอียด..
 

ขอเชิญนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยรามคำแหงที่สนใจ เข้าใช้งานเว็บไซต์บริการสารสนเทศสำหรับนักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหง ให้ข้อมูลฉบับเต็ม (Full Text) จัดเรียงตามสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงเปิดสอน รายละเอียด..

  เชิญเข้าร่วม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ สืบค้นฐานข้อมูล ที่สำนักหอสมุดกลางให้บริการ (ฟรี) รายละเอียด..
  บริการ Ask a librarian ให้ความช่วยเหลือตอบคำถาม เกี่ยวกับการค้นหาข้อมูล คลิกที่นี่..
 

 
 >> ฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด
 >> ฐานข้อมูลดรรชนีบทความวารสาร และเอกสาร

 >> ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมฯ (UCTAL)
 >> ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ และงานวิจัย ม.รามคำแหง
 >> สื่อการเรียนการสอน ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 >> ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอาเซียน (ASEAN Community)

 >> ดรรชนีราชกิจจานุเบกษา (2542-2550)
 >> ดรรชนีสยามจดหมายเหตุ (2544-2551)

    มีต่อด้านใน...


 >> ฐานข้อมูลวารสารฉบับเต็ม (e–Journal)
      ABI/INFORM, CJO, CIAO, Emerald Management Plus, ..
 >> ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e–Book)
      2eBook, Business Expert Press,
CRCnetBASE, EBSCO, Ebrary, Hart Publishing Oxford, ..
 >> ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ (e-Thesis)
      Digital Collection (ThaiLIS),
Dissertation (IR-web), Proquest
 >> ฐานข้อมูลข่าว (e-News)
      iQNewsClip, NewsCenter
 >> ฐานข้อมูลออนไลน์ ทดลองใช้ (Trial)
     e-Book Academic Collection, IEEE eLearning Library, I love library, LEGAL SOURCE, MarketLine Online
>> ฐานข้อมูลวารสาร
      Journal Link

    มีต่อด้านใน...

 >> ประวัติ, โครงสร้างการบริหารงาน
 >> วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัฒนธรรม ค่านิยม
 >> ก.พ.ร. สำนักหอสมุดกลาง
 >> อาคารและพื้นที่
 >> เวลาเปิด-ปิดบริการ
 >> ระเบียบการยืม-คืน
 >> การสมัครสมาชิก
 >> ค่าธรรมเนียมการใช้บริการ
 >> ข่าว-กิจกรรมสำนักหอสมุดกลาง

    มีต่อด้านใน...


 >> บริการ Ask a Librarian
 >> บริการ Proxy Server
 >> บริการ Wi-Fi
 >> เสนอแนะหนังสือ หรือเอกสาร
 >> รายชื่อหนังสือใหม่ (ประจำเดือน)
 >> บริการค้นคว้าพิเศษ สำหรับนักศึกษาปริญญาเอก
 >> บริการยืมระหว่างห้องสมุด
 >> RU Library Services Presentation

    มีต่อด้านใน...

 >> สารสำนักหอสมุดกลาง
 คู่มือต่างๆ 
 >> คู่มือการสืบค้นสารสนเทศของสำนักหอสมุดกลาง
 >> คู่มือการยืมต่อด้วยตนเอง
 >> คู่มือการสืบค้นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์
 >> คู่มือการสืบค้นฐานข้อมูลงานวิจัย ม.ร.
 >> คู่มือการสืบค้นฐานข้อมูลที่สำนักหอสมุดให้บริการ

    มีต่อด้านใน...

 >> สนเทศน่ารู้
 >> หนังสือแนะนำ
 >> แนะนำเว็บไซต์ทางด้านการศึกษา
 >> บทความจากหอสมุดกลาง
 >> เกร็ดความรู้
 >> พระบรมราโชวาท และพระราโชวาท
 >> รำลึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

    มีต่อด้านใน...

 >> เทอดพระเกียรติพ่อขุนรามคำแหง
 >> มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 >> e-learning รามคำแหง
 >> สุพรรณิการ์ ต้นไม้ประจำ ม.ร.
 >> ห้องสมุดในประเทศไทย
 >> ห้องสมุดต่างประเทศ
 >> ระบบงบประมาณลักษณะ 3 มิติ ม.ร.

    มีต่อด้านใน...

 >> CT105
 >> IT215 Assembly Language
 >> e-books ภาษา C++
 >> การจัดอันดับสื่อโทรทัศน์

    มีต่อด้านใน...

 >> ถาม-ตอบผู้ใช้ห้องสมุด
 >> ถาม-ตอบ IT ห้องสมุด
 >> ส่งข้อร้องเรียน เสนอแนะการบริการ

 >> Acrobat Reader
 >> ebrary Reader
 >> คู่มือการสืบค้นต่างๆ

    มีต่อด้านใน...

Search Engine

| google | yahoo | excite | hotbot | lycos | infoseek | webcrawleraltavista | wolframalpha | สรรสาร | siamguru | thaiseek | ค้นไทย | thai Search Engine |

ภาครัฐฯ / องค์กร / สถาบัน 

| สารสนเทศภาครัฐ | ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ | องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ | สถาบันคชบาลแห่งชาติ |
สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา | ราชกิจจานุเบกษา

บริการ

| รถเมล์ ขสมก. | ตารางเดินรถ บขส. | เที่ยวบิน การบินไทย | ข้อมูลการเดินทาง จาก ททท. | รายงานพยากรณ์อากาศ | ข่าวจราจร สวพ.91 | ตำรวจทางหลวง 1193 | อัตราแลกเปลี่ยน จาก SCB | ค้นเบอร์โทร ทศท. | ตรวจสอบค่าใช้บริการ ทศท. | ตรวจสอบค่าใช้บริการ AIS GSM | ตรวจสอบค่าใช้บริการ DTAC | Thailand YellowPages | Thai<>English Dictionary | ยื่นแบบชำระภาษีออนไลน์ |
 
สนเทศน่ารู้

วันอาสาฬหบูชา

วันเข้าพรรษา
หนังสือแนะนำ  
ชื่อเรื่อง: สารานุกรมศึกษาศาสตร์ ฉบับเฉลิมพระเกียรติฯ

จัดทำขึ้นเพื่อร่วมเฉลิมฉลอง เนื่องในวโรกาสมหามงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดช เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ และเพื่อเป็นการเชิดชูพระเกียรติคุณด้านการศึกษา

สถานที่: ชั้น 3 อาคาร 3

Did You Know?

กินปลาลดความเสี่ยงหูตึง
นอกจากการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอแล้ว การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ยังช่วยให้มีสุขภาพดีได้อีกด้วย ..

7 แนวทางทวงหนี้ ให้ได้ทั้งเงิน ได้ทั้งใจคนถูกทวง
ถ้าอยากได้เงินคืนกลับมาแบบครบๆ และยังสามารถรักษามิตรภาพได้ใจคนคนนั้นด้วย ลองทำตามแนวทาง ดังนี้ ..
แนะนำเว็บไซต์ทางด้านการศึกษา


สมาคมจักรยาน เพื่อสุขภาพไทย
Thai Cycling for Health Association (TCHA)

         จุดเริ่มต้นของผู้ปั่นจักรยานในกรุงเทพฯ ส่งเสริมการใช้จักรยาน ในทุกกิจกรรม ที่เป็นประโยชน์

กิจกรรมบนเว็บ

| e-Card | Ask a librarian | ข่าวประชาสัมพันธ์ |
งานระบบคุณภาพ ISO 9001:2008

ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ                     เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2550

หนังสือพิมพ์

| กรุงเทพธุรกิจ | ข่าวสด | คม ชัด ลึก | ฐานเศรษฐกิจ | เดลินิวส์ | ไทยรัฐ | แนวหน้า | ประชาชาติธุรกิจ | ผู้จัดการ | โพสต์ทูเดย์ | มติชน | สยามธุรกิจ | Bangkok Post | inn | the Nation | Thaipost |

สถานีโทรทัศน์ - ข่าว

| 3 | 5 | 7 | mcot | Nbt | TpbsSpring News | Truevisions | VoiceTV | BBC | cnn | Time

job Links

| กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม |
jobbees | jobsdb | jobs.i-kool | jobthai |
nationejobs | thaiejob | thaijobmarket |
appjob | careerjet |

ทั่วไป

| Word of The Day | Proverb of The Week |

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อัตลักษณ์ : ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม
เอกลักษณ์ : การเป็นมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา

ผู้ใช้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ต้อง Login เข้าใช้งาน
และ Logout ออกจากระบบ เมื่อเลิกใช้งาน

ค้นหาภายในเว็บไซต์ :
Mobile Version


ปรับปรุงล่าสุด : 21 กรกฎาคม 2557 17:17:50 น.