Services >> เวลาเปิด-ปิดบริการ
ประกาศสำนักหอสมุดกลาง เรื่อง เวลาเปิด-ปิดให้บริการ
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง รวมถึงห้องสมุดวิทยาเขตบางนา
เปิดให้บริการ ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. (ปิดบริการ ในวันเสาร์-อาทิตย์) ตั้งแต่วันที่ 25 มิ.ย. 2563 จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
*ขอสงวนสิทธิ์การเข้าใช้บริการ เฉพาะนักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยต้องแสดงบัตรแสดงตนทุกครั้งที่เข้าใช้บริการ
(คลิกอ่านประกาศเพิ่มเติม..)

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก)
วัน
เวลาเปิด-ปิดบริการ
เวลาเปิด-ปิด ส่วนบริการยืม-คืน
วันจันทร์ - วันศุกร์
07.30 น. - 21.00 น.
08.30 น. - 20.30 น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์
09.00 น. - 18.00 น.
09.00 น. - 17.30 น
วันหยุดราชการประจำปี
ปิดบริการ
ปิดบริการ

ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา
ช่วงเปิดภาคเรียน
วัน
เวลาเปิด-ปิดบริการ
เวลาเปิด-ปิด ส่วนบริการยืม-คืน
วันจันทร์ - วันศุกร์
08.30 น. - 18.30 น.
08.30 น. - 18.00 น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์
08.30 น. - 16.30 น.
08.30 น. - 16.00 น
วันหยุดราชการประจำปี
ปิดบริการ
ปิดบริการ

ช่วงปิดภาคเรียน
วัน
เวลาเปิด-ปิดบริการ
เวลาเปิด-ปิด ส่วนบริการยืม-คืน
วันจันทร์ - วันศุกร์
08.30 น. - 16.30 น.
08.30 น. - 16.00 น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์
ปิดบริการ
ปิดบริการ
วันหยุดราชการประจำปี
ปิดบริการ
ปิดบริการ

ติดตาม ประกาศปิดบริการ ในกรณีต่างๆ ได้ที่
  1. หน้าแรกเว็บไซต์สำนักหอสมุดกลาง
  2. Forum หมวดข่าวประชาสัมพันธ์
สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ :: งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง โทร. 0-2310-8636

Latest Update : 25 June 2020, 02:19 PM

ส่งข้อคิดเห็น หรือเสนอแนะได้ที่ webmaster@lib.ru.ac.th

Version : ปีการศึกษา 2558
[ Mobile Version ]

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2310-8636