Databases >> Trial Databases
ฐานข้อมูลทดลองใช้ (Trial Databases)
สำหรับผู้ที่ใช้อินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ต้อง Login เข้าระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง
และสำหรับผู้ที่ใช้อินเทอร์เน็ต ISP ของที่อื่นต้อง ใช้บริการ Proxy Server ก่อนเข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง


ฐานข้อมูลทดลองใช้ (Trial Databases)
 โปรแกรมฝึกภาษา Access English 1. Go Next โปรแกรมฝึกภาษา Access English (ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 60)

  โปรแกรมฝึกภาษาอังกฤษ ทั้งทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน เหมาะสำหรับนักศึกษาที่จะนำใช้ไปเพื่อเพิ่มทักษะทางภาษาอังกฤษ เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งสามารถใช้งานได้หลากหลายช่องทางทั้งสมาร์ทโฟน แทปเล็ต หรือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ได้ทุกที่ทุกเวลา ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ผ่านหน้าจอการใช้งานที่ง่ายต่อผู้ใช้

  เพียงลงทะเบียนขอ Username และ Password ผ่านเว็บไซต์ https://accessenglishnow.com/platform โดยคลิกที่ Create Account จากนั้นกรอกข้อมูลส่วนตัว เลือก Thailand (ประเทศไทย) จากนั้นเลือกสถาบันที่สังกัด เพื่อระบบจะจดจำว่าเป็นผู้ใช้จากสถาบันใด จากนั้นจึงนำ e-Mail ที่สมัคร และ Password ที่กำหนดไป Log in เข้าใช้งานเป็นรายบุคคล

  - ดาวโหลดคู่มือการลงทะเบียนสมัครสมาชิก Access English คู่มือการใช้งาน

  
 Britannica Academic 2. Go Next Britannica Academic (ใช้ได้ถึงวันที่ 30 ต.ค. 2560)

  ข่าวจากเว็บไซต์ชั้นนำ เช่น BBC News, New York Times นิตยสารและบทความมากกว่า 700 ฉบับ มีบทความ งานวิจัย ครอบคลุมหลากหลายสาขาวิชา รวมถึง E-Book และ Primary Source และ เขียนโดยผู้เชี่ยวชาญ มีข้อความ เนื้อหาที่เป็นกลางและปลอดภัย น่าเชื่อถือ ในการค้นคว้าข้อมูลทำรายงาน หรือทำวิจัย เนื้อหา หรือรูปภาพสามารถดาวน์โหลดได้อย่างถูกลิขสิทธิ์

  ค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้ง่าย เลือกเนื้อหาหรือข้อมูลได้จากบทความ รูปภาพ วิดีโอ คำศัพท์ วารสารอ้างอิง เก็บไฟล์งานที่สำคัญไว้ในแฟ้มงานส่วนตัวได้ มีโปรแกรมพื้นฐานง่ายต่อการใช้งาน เช่น โปรแกรมแปลภาษาได้ 52 ภาษา โปรแกรมแปลคำศัพท์ โปรแกรมการฟัง หรือการอ่านออกเสียง

  - ดาวโหลดคู่มือการใช้งาน Britannica Academic

  
 โปรแกรม EEWOWW 3. Go Next โปรแกรม EEWOWW (ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 60)

  เครื่องมือในการเขียนงานวิจัย (Online Authoring tool) แบบมืออาชีพ โดยบูรณาการตั้งแต่การรวบรวมข้อมูล (Data collecting) การจัดการรายการอ้างอิง (Citation Management) การจัดการรูปแบบเมนูสคริปท์ (Menuscript formatting) จนถึงขั้นตรวจสอบการคัดลอก (Original checking)

  อาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา ลงทะเบียนสมัครขอ username และ password ได้ด้วยตนเอง ผ่านเว็บไซต์ http://root.eewoww.com/pro/registration.aspx โดย ใช้ e-Mail ที่ออกให้โดยมหาวิทยาลัยเท่านั้น (e-Mail ประเภทอื่น เช่น @gmail.com, @yahoo.com เป็นต้น ไม่สามารถสมัครได้) จากนั้นนำ e-Mail ที่สมัคร และ password ที่ได้ ไปล๊อคอินเข้าใช้งานเป็นรายบุคคล (สกอ.)

  
 Entrepreneurial Studies Source 4. Go Next Entrepreneurial Studies Source (ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 60)

  แหล่งข้อมูลอันยอดเยี่ยมสำหรับนักวิจัยทางธุรกิจและการตลาด ฐานข้อมูลนี้เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนักศึกษาและนักวิจัยทางธุรกิจ ที่ให้ข้อมูลเชิงลึกในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการและธุรกิจขนาดเล็ก ข้อมูลฉบับเต็มทางธุรกิจจากวารสาร นิตยสาร หนังสือ อ้างอิง กรณีศึกษาและข้อมูล บริษัท วารสารทางวิชาการที่ได้รับการยอมรับ (peer-reviewed) ยังรวมถึงวิดีโอจาก Harvard Faculty Seminar Series และ Vator.TV (สกอ.)

  
ฐานข้อมูลทดลองใช้ Gale Academic OneFile 5. Go Next Gale Academic OneFile (ใช้ได้ถึงวันที่ 30 ก.ย. 60)

  วารสารทั้งหมดมากกว่า 17,000 รายชื่อ และเป็นวารสารที่ให้ฉบับเต็มมากกว่า 8,000 รายชื่อ ด้านสังคมศาสตร์ เทคโนโลยี แพทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปะ และสาขาอื่นๆ อีกมากมาย(สกอ.)

  
 Science Reference Center 6. Go Next Science Reference Center (ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 60)

  ประกอบไปด้วยบทความฉบับเต็มจำนวนหลายร้อยบทความ จากสารานุกรมทางวิทยาศาสตร์ หนังสืออ้างอิง วารสารและแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้อื่นๆ นอกจากนี้ ฐานข้อมูลยังประกอบไปด้วยคอลเลกชั่นภาพขนาดใหญ่ที่มีคุณภาพสูงมากกว่า 275,000 ภาพ จากแหล่งต่างๆ เช่น UPI, Getty, NASA, Nature Picture Library (สกอ.)

  
 VitalSource Bridge 7. Go Next VitalSource Bridge (ใช้ได้ถึงวันที่ 24 ก.ย. 60)

Bridge Key: 3985053723

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) จำนวนทั้งหมด 1,336 รายการ และมีการแบ่งเป็น 7 หมวด ดังนี้

  1. Business & Economics: Accounting, Business Communication, Business Law, Business Statistics, Economics, Finance, General Business, Management, Marketing
  2. Humanities & Social Sciences: Anthropology, Arts, Communication Studies, Counseling, Criminal Justice, Developmental English, Education, English and Literature, History, Music,Philosophy and Religion, Political Science, Psychology, Sociology, Social Work, World Languages
  3. Computing & Information Technology: Computer Concepts, Computer Science, Information Security, Microsoft Office Applications, MIS, Programming, Web Design and Development
  4. Engineering: Engineering, Mechanical/Industrial & General Engineering
  5. Sciences: Astronomy, Biology, Chemistry, Earth Sciences, Life Sciences, Physics, Sciences, Sports/Health/ Recreation/Leisure
  6. Mathematics & Statistics: Developmental Math, Mathematics, Statistics
  7. Skills: Beauty & Wellness, Health Science/Nursing, Professional/Careers, Trades
  เข้าใช้งานได้โดย log in ผ่าน username password ที่สร้างเองเมื่ออยู่ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยรามคำแหง (หากใช้งานจากที่อื่นต้องใช้บริการ Proxy Server ก่อนเข้าใช้งาน) เปิดอ่านได้จากมือถือ หรือ Tablet ใช้งานได้ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ สั่งพิมพ์ได้ 10 แผ่นต่อการ log in และมีโปรแกรม read speaker ช่วยอ่านออกเสียงและกำหนดความเร็วในการอ่านโน้ต และ Highlight ได้

- ดาวโหลดวิธีการใช้งาน VitalSource Bridge

  
World eBook Library (WEL) 8. Go Next World eBook Library (WEL) (ใช้ได้ถึงวันที่ 30 พ.ย. 60)

  หนังสือประมาณ 3 ล้านชื่อเรื่อง ครอบคลุมสหสาขาวิชา เช่น เกษตรศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ แพทยศาสตร์ เป็นต้น (สกอ.)

  

Latest Update : 01 September 2017, 06:03 PM

ส่งข้อคิดเห็นหรือเสนอแนะได้ที่ webmaster@lib.ru.ac.th

Version : ปีการศึกษา 2558
[ Mobile Version ]

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2310-8636