Databases >> Trial Databases
ฐานข้อมูลทดลองใช้ (Trial Databases)
  • สำหรับผู้ที่ใช้อินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ต้อง Login เข้าระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • สำหรับผู้ที่ใช้อินเทอร์เน็ตจากเครือข่ายภายนอก มหาวิทยาลัยรามคำแหง (อินเทอร์เน็ตของผู้ให้บริการอื่น) ต้องใช้บริการ Proxy Server ก่อนเข้าใช้ฐานข้อมูลทดลองใช้ (Trial Databases) ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ฐานข้อมูลทดลองใช้ (Trial Databases)
 eBook Academic Collection 1. Go Next eBook Academic Collection (ใช้ได้ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2563)

แพคเกจ eBooks เพื่อการบอกรับเป็นสมาชิกที่มีขนาดใหญ่ที่สุด มีรายชื่อ eBooks ที่ครอบคลุมสหสาขาวิชาทุกคณะทางการศึกษา จำนวนมากกว่า 140,000 รายชื่อ สามารถเข้าใช้งานได้ไม่จำกัดจำนวน และยิ่งไปกว่านั้นจะมีการเพิ่มรายชื่อใหม่ๆเข้าไปแพคเกจทุกเดือน

สามารถเข้าถึงข้อมูลวิชาการที่เกี่ยวข้องกับความต้องการในการทำงานวิจัย อันเนื่องมาจากขนาด ความกว้างขวาง และครอบคลุมของข้อมูลที่มีทั้งด้านศิลปะ ธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ การศึกษา ศิลปะภาษา วรรณคดีวิจารณ์ การแพทย์ ศิลปะการแสดง ปรัชญา บทกวี รัฐศาสตร์ ศาสนา สังคมศาสตร์ เทคโนโลยีและวิศวกรรม และอื่น ๆ อีกมากมาย

  
 eBook Subscription Clinical Collection 2. Go Next eBook Subscription Clinical Collection (ใช้ได้ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2563)

คอลเลกชันหนังสือออนไลน์จำนวนมากกว่า 3,800 เล่ม ซึ่งมุ่งเน้นไปที่ความชำนาญทางการแพทย์ การพยาบาล สุขภาพและสาขาการปฏิบัติงานทั่วไป ผู้ใช้สามารถเข้าถึงเนื้อหาล่าสุดของ e-books ใหม่ ๆ ที่มีการปรับปรุงเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลล่าสุดได้เสมอ และสามารถเข้าใช้งานได้ไม่จำกัดจำนวน

  
 Gale: Health and Wellness 3. Go Next Gale: Health and Wellness (ยังไม่ระบุวันหมดอายุ)

ฐานข้อมูลวารสาร Periodicals ตามสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สามารถใช้งานได้ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้ แปลเนื้อหาเป็นภาษาไทยได้ เชื่อมต่อกับ GoogleDrive และ Microsoft OneDrive ของผู้ใช้ รองรับกับ Google Classroom มีบรรณานุกรมอัตโนมัติ และสามารถใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา

  
 Gale in Context: Global Issues 4. Go Next Gale in Context: Global Issues (ยังไม่ระบุวันหมดอายุ)

ฐานข้อมูลวารสาร Periodicals ตามสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สามารถใช้งานได้ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้ แปลเนื้อหาเป็นภาษาไทยได้ เชื่อมต่อกับ GoogleDrive และ Microsoft OneDrive ของผู้ใช้ รองรับกับ Google Classroom มีบรรณานุกรมอัตโนมัติ และสามารถใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา

  
 Gale in Context: Science 5. Go Next Gale in Context: Science (ยังไม่ระบุวันหมดอายุ)

ฐานข้อมูลวารสาร Periodicals ตามสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สามารถใช้งานได้ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้ แปลเนื้อหาเป็นภาษาไทยได้ เชื่อมต่อกับ GoogleDrive และ Microsoft OneDrive ของผู้ใช้ รองรับกับ Google Classroom มีบรรณานุกรมอัตโนมัติ และสามารถใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา

  
 The Economist Intelligence Unit (EIU) 6. Go Next The Economist Intelligence Unit (EIU) (ใช้ได้ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 63)

ฐานข้อมูลออนไลน์ชั้นนำของโลก เกี่ยวกับแหล่งข้อมูลทรัพยากรด้านเศรษฐกิจและการวิจัยทางธุรกิจ การพยากรณ์และวิเคราะห์ โดยให้บริการข่าวสารเชิงลึกที่ถูกต้องและเป็นกลางสำหรับกลุ่มบริษัทต่างๆ หน่วยงานราชการ สถาบันทางการเงินและนักวิชาการจากองค์กรทั่วโลก เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้นำธุรกิจดำเนินการด้วยความมั่นใจ ความเชี่ยวชาญระดับโลกของ EIU จะช่วยผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพสูงสุด การวิเคราะห์และข้อมูลเกี่ยวกับประเทศกลุ่มอุตสาหกรรมและบริษัทต่างๆ เพื่อช่วยเหลือให้ผู้ใช้งานไขปัญหา ถอดรหัสและดำเนินตามแนวทางที่ยากที่สุดบนความท้าทายทางด้านเศรษฐกิจ โดยใช้งานผ่านระบบการสืบค้นบน Platform ชื่อว่า "The Economist Intelligence Unit (EIU)"

  

Latest Update : 09 June 2020, 01:46 PM

ส่งข้อคิดเห็น หรือเสนอแนะได้ที่ webmaster@lib.ru.ac.th

Version : ปีการศึกษา 2558
[ Mobile Version ]

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2310-8636