Databases >> Trial Databases
ฐานข้อมูลทดลองใช้ (Trial Databases)
สำหรับผู้ที่ใช้อินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ต้อง Login เข้าระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง
และสำหรับผู้ที่ใช้อินเทอร์เน็ต ISP ของที่อื่นต้อง ใช้บริการ Proxy Server ก่อนเข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง


ฐานข้อมูลทดลองใช้ (Trial Databases)
 โปรแกรมฝึกภาษา Access English 1. Go Next โปรแกรมฝึกภาษา Access English (ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 60)

  โปรแกรมฝึกภาษาอังกฤษ ทั้งทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน เหมาะสำหรับนักศึกษาที่จะนำใช้ไปเพื่อเพิ่มทักษะทางภาษาอังกฤษ เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งสามารถใช้งานได้หลากหลายช่องทางทั้งสมาร์ทโฟน แทปเล็ต หรือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ได้ทุกที่ทุกเวลา ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ผ่านหน้าจอการใช้งานที่ง่ายต่อผู้ใช้

  เพียงลงทะเบียนขอ Username และ Password ผ่านเว็บไซต์ https://accessenglishnow.com/platform โดยคลิกที่ Create Account จากนั้นกรอกข้อมูลส่วนตัว เลือก Thailand (ประเทศไทย) จากนั้นเลือกสถาบันที่สังกัด เพื่อระบบจะจดจำว่าเป็นผู้ใช้จากสถาบันใด จากนั้นจึงนำ e-Mail ที่สมัคร และ Password ที่กำหนดไป Log in เข้าใช้งานเป็นรายบุคคล

  - ดาวโหลดคู่มือการลงทะเบียนสมัครสมาชิก Access English คู่มือการใช้งาน

  
 Britannica Online Academic 2. Go Next Britannica Online Academic (ใช้ได้ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 60)

  Britannica เป็นสำนักพิมพ์ที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกมากกว่า 240 ปี ทางด้านการศึกษาและแหล่งข้อมูลในการค้นคว้าวิจัย ซึ่งได้รับการยอมรับและเป็นที่นิยมในฐานะของแหล่งข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ จากโรงเรียน, มหาวิทยาลัย, สถาบันการศึกษา และห้องสมุดชั้นนำทั่วโลก โดยเฉพาะ Britannica Online Academic ฐานข้อมูลสารนุกรมออนไลน์เพื่อใช้ในมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อการใช้งานด้านวิชาการ และสามารถทำงานค้นคว้าวิจัยได้อย่างมีประสิทธิผล

  
 โปรแกรม EEWOWW 3. Go Next โปรแกรม EEWOWW (ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 60)

  เครื่องมือในการเขียนงานวิจัย (Online Authoring tool) แบบมืออาชีพ โดยบูรณาการตั้งแต่การรวบรวมข้อมูล (Data collecting) การจัดการรายการอ้างอิง (Citation Management) การจัดการรูปแบบเมนูสคริปท์ (Menuscript formatting) จนถึงขั้นตรวจสอบการคัดลอก (Original checking)

  อาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา ลงทะเบียนสมัครขอ username และ password ได้ด้วยตนเอง ผ่านเว็บไซต์ http://root.eewoww.com/pro/registration.aspx โดย ใช้ e-Mail ที่ออกให้โดยมหาวิทยาลัยเท่านั้น (e-Mail ประเภทอื่น เช่น @gmail.com, @yahoo.com เป็นต้น ไม่สามารถสมัครได้) จากนั้นนำ e-Mail ที่สมัคร และ password ที่ได้ ไปล๊อคอินเข้าใช้งานเป็นรายบุคคล (สกอ.)

  
 Entrepreneurial Studies Source 4. Go Next Entrepreneurial Studies Source (ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 60)

  แหล่งข้อมูลอันยอดเยี่ยมสำหรับนักวิจัยทางธุรกิจและการตลาด ฐานข้อมูลนี้เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนักศึกษาและนักวิจัยทางธุรกิจ ที่ให้ข้อมูลเชิงลึกในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการและธุรกิจขนาดเล็ก ข้อมูลฉบับเต็มทางธุรกิจจากวารสาร นิตยสาร หนังสือ อ้างอิง กรณีศึกษาและข้อมูล บริษัท วารสารทางวิชาการที่ได้รับการยอมรับ (peer-reviewed) ยังรวมถึงวิดีโอจาก Harvard Faculty Seminar Series และ Vator.TV (สกอ.)

  
 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย ของสำนักพิมพ์ Mc Graw - Hill 5. Go Next หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย ของสำนักพิมพ์ Mc Graw - Hill (ใช้ได้ถึงวันที่ 15 พ.ค. 60)

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย ของสำนักพิมพ์ Mc Graw - Hill ประมาณ 95 ชื่อเรื่อง และหนังสือสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประมาณ 35 ชื่อเรื่อง (สกอ.)

  
 Science Reference Center 6. Go Next Science Reference Center (ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 60)

  ประกอบไปด้วยบทความฉบับเต็มจำนวนหลายร้อยบทความ จากสารานุกรมทางวิทยาศาสตร์ หนังสืออ้างอิง วารสารและแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้อื่นๆ นอกจากนี้ ฐานข้อมูลยังประกอบไปด้วยคอลเลกชั่นภาพขนาดใหญ่ที่มีคุณภาพสูงมากกว่า 275,000 ภาพ จากแหล่งต่างๆ เช่น UPI, Getty, NASA, Nature Picture Library (สกอ.)

  

Latest Update : 17 March 2017, 05:38 PM

ส่งข้อคิดเห็นหรือเสนอแนะได้ที่ webmaster@lib.ru.ac.th

Version : ปีการศึกษา 2558
[ Mobile Version ]

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2310-8636