สาระ..ชา
All Posts
ชาเป็นเครื่องดื่มที่ได้จากใบอ่อนของต้นชา พืชในตระกูล Camellia sinensis เครื่องมือในการเก็บชาที่ดีที่สุดคือมือของมนุษย์ ชาเป็นคำจีนที่ปรากฏอยู่ในภาษาไทยตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา น่าจะเพี้ยนมาจากคำว่า “ฉา” พ่อค้าจีนที่เข้ามาค้าขายคงจะนำมาเผยแพร่ น้ำชายุคนั้นถือเป็นของดีนำมาใช้รับรองแขก นิยมดื่มเฉพาะขุนนาง ผู้มีฐานะ และพระสงฆ์ มีสำนวนไทยคือ “ค่าน้ำร้อนน้ำชา” เข้าใจว่าชาวจีนที่ไปติดต่อกับขุนนางได้ใช้ขึ้นก่อน เมื่อนำเงินไปติดสินบน
ภาพประธานหลังธนบัตรไทย
All Posts
ธนบัตรที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนั้น นอกจากจะมีค่าและชำระหนี้ได้ตามกฎหมายแล้ว ธนบัตรเหล่านี้ยังทำหน้าที่เสมือนทูตวัฒนธรรม เผยแพร่เอกลักษณ์ประจำชาติ ให้คนทั่วโลกได้รู้จัก จึงมีการนำภาพที่เป็นสัญลักษณ์แห่งความเจริญรุ่งเรือง ความเป็นเอกราช มาเป็นองค์ประกอบในธนบัตร และองค์ประกอบที่สำคัญ คือ ภาพประธานหลังธนบัตร ซึ่งธนบัตรแต่ละแบบ แต่ละราคาจะมีภาพประธานหลังธนบัตรที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ภาพประธานหลังธนบัตร ยังสะท้อนให้เห็นถึงประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมประจำชาติ ประกอบด้วยภาพพระบรมราชานุสาวรีย์ของมหาราชผู้ทรงกอบกู้และรักษาเอกราช ภาพพระบรมราชานุสาวรีย์ของพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ และภาพพระราชกรณียกิจ ที่สำคัญของพระมหากษัตริย์
หนังสือดีเด่นประจำปีพุทธศักราช 2546
All Posts
หนังสือดีเด่นประจำปีพุทธศักราช 2546 ซึ่งได้ประกาศผลการประกวดไปเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2546 โดยคณะอนุกรรมการพิจารณาตัดสินการประกวดหนังสือดีเด่นประจำปีพุทธศักราช 2546 ซึ่งกรมวิชาการเป็นผู้รับผิดชอบโครงการจัดการประกวดหนังสือดีเด่นในครั้งนี้ ดำเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2545 ถึงเดือนมีนาคม 2546 จนได้ผลการประกวดหนังสือดีเด่นประเภทต่าง ๆ ดังนี้
ยืม – คืน หนังสือห้องสมุด
All Posts
สำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยรามคำแหงไม่เพียงแต่เปิดบริการให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอกเข้ามาใช้บริการเท่านั้น ประชากรของมหาวิทยาลัยยังสามารถยืมหนังสือออกไปอ่านภายนอกห้องสมุดได้ด้วย แต่การที่จะยืมหนังสือออกจากห้องสมุดได้นั้น จะต้องสมัครเป็นสมาชิกของห้องสมุดเสียก่อน
โยคะ … น่าปฏิบัติ
All Posts
ด้วยสภาพสังคมที่เร่งรีบอย่างเช่นในปัจจุบัน ย่อมก่อให้เกิดความเครียด ทำอย่างไรเราจึงมีสภาวะที่เป็นสุข อารมณ์สดชื่น จิตใจแจ่มใส ด้วยเทคนิคง่าย ๆ ของโยคะช่วยได้ เพียงใช้เวลาเล็กน้อยในยามเช้า ออกกำลังกายเบา ๆ ด้วยท่าโยคะไม่กี่ท่าพักสักนิด กำหนดลมหายใจสักหน่อยเพียงเท่านี้ก็จะได้ประโยชน์มากมาย ไม่เพียงแต่ร่างกายแข็งแรงเท่านั้น จิตใจก็สดชื่นแจ่มใส และเป็นการฝึกสมาธิไปด้วย