ข่าวรามคำแหงฉบับปฐมฤกษ์
All Posts
สื่อกลางระหว่างนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำแหง กับฝ่ายบริหาร คณาจารย์ และข้าราชการ “ข่าวรามคำแหง” เป็นสิ่งพิมพ์เดียวนอกเหนือจากตำราเรียน ที่อยู่เคียงคู่กับมหาวิทยาลัยรามคำแหงมาตั้งแต่ต้น การพบเห็นจนเป็นเรื่องปกติ อาจทำให้ข่าวรามคำแหงถูกมองเหมือนสิ่งพิมพ์อื่นที่ไม่มีอายุเพียงชั่วครั้งชั่วคราว และไม่ได้มีบทบาทมากไปกว่าการเป็น “สื่อ” ระหว่างนักศึกษากับมหาวิทยาลัยเท่านั้น
ธนบัตรชำรุด
All Posts
“ธนบัตรเป็นเงินที่ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย” เป็นข้อความที่ปรากฏอยู่ในธนบัตรทุกฉบับ แต่หากธนบัตรนั้นเกิดชำรุด เนื้อบางส่วนหายไปเหลือไม่เต็มฉบับ หรือลวดลายลบเลือน ก็ยังเป็นธนบัตรที่มีค่า แต่ควรนำไปแลกเปลี่ยนเป็นธนบัตรฉบับใหม่ พระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. 2501 กำหนดหลักเกณฑ์เกณฑ์การแลกเปลี่ยนค่าธนบัตรชำรุดไว้ดังนี้
ห้องรามคำแหงอนุสรณ์
All Posts
  วันที่ 26 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2518 ถือว่าเป็นวันสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่นำความภาคภูมิใจ และปลื้มปิติมาสู่มหาวิทยาลัยรามคำแหง และประชากรของมหาวิทยาลัยทุกคนในครั้งนั้นเป็นอย่างมากหาที่สุดมิได้ ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินมหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นครั้งแรก ห้องรามคำแหงอนุสรณ์จึงถือเป็นความภาคภูมิใจหนึ่ง ของมหาวิทยาลัยและประชากรชาวรามคำแหงทุกคนเช่นกัน เพราะเป็นห้องที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถประทับพักพระราชอิริยาบท ทรงฉลองพระองค์ครุย
พระอัจฉริยภาพด้านการเรียงร้อยอักษรา ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
All Posts
หนังสือนี้มีมากมายหลายชนิด นำดวงจิตเริงรื่นชื่นสดใส ให้ความรู้สำเริงบันเทิงใจ ฉันจึงใฝ่ใจสมานอ่านทุกวัน มีวิชาหลายอย่างต่างจำพวก ล้วนสะดวกค้นได้ให้สุขสันต์ วิชาการสรรมาสารพัน ชั่วชีวันฉันอ่านได้ไม่เบื่อเลย กลอนข้างบนนี้เป็นพระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงพระราชนิพนธ์ไว้ตั้งแต่พระชนมายุได้ 12 พรรษา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพด้านการเรียงร้อยอักษราของพระองค์ท่าน ที่ทรงพระปรีชาสามารถด้านการแต่งคำประพันธ์ได้ทั้งประเภทร้อยกรอง ร้อยแก้ว งานแปลและหนังสือเด็ก
ผ้าไทย
All Posts
“ผ้าไทย” มีมากมายหลายประเภท แต่ละประเภทมีลวดลายและความสวยงามที่แตกต่างกันออกไป ลวดลายบนผืนผ้าไทยนั้นบ่งบอกถึงภูมิปัญญาไทยที่มีมาแต่โบราณ และมีการพัฒนาเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน การทอผ้าผื้นเมืองจัดเป็นงานศิลปหัตถกรรมที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า และเอกลักษณ์ของกลุ่มชนที่สร้างสรรค์เอาไว้ด้วยภูมิปัญญาชาวบ้าน ลวดลายบนผืนผ้าเปรียบได้ดังงานศิลปะมีภาษาพูดของตนเองที่ต้องมีการสร้างสรรค์และแสดงแนวคิดเกี่ยวกับลวดลายลงไปบนผืนผ้าอย่างสวยงาม