11 คำศัพท์ที่ผู้ใช้บริการควรรู้ เกี่ยวกับห้องสมุด
All Posts
สำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยรามคำแหง มีบริการหลากหลายรูปแบบ และมีหลากหลายฐานข้อมูลออนไลน์สำหรับให้บริการ หนึ่งในนั้น คือ ภายในฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด (WebPAC) ผู้ใช้บริการทั่วไป สามารถค้นหาข้อมูลของทรัพยากรสารสนเทศ ที่มีให้บริการภายในอาคารสำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยรามคำแหง เช่น หนังสือ ชื่อวารสาร วิทยานิพนธ์ สื่อต่างๆ รวมถึงค้นหาดรรชนีบทความวารสารและเอกสาร
7 แนวทางทวงหนี้ ให้ได้ทั้งเงิน ได้ทั้งใจคนถูกทวง
All Posts
ไม่ว่าคุณจะมีลูกหนี้ประเภทใด จะมีสถานะเป็นเจ้านาย พี่น้อง หรือเพื่อนฝูงก็ตาม ถ้าอยากได้เงินคืนกลับมาแบบครบๆ และยังสามารถรักษามิตรภาพได้ใจคนคนนั้นด้วย ลองทำตามแนวทาง ดังนี้
กินปลาลดความเสี่ยงหูตึง
All Posts
การชะลอวัยใส่ใจสุขภาพ ถือเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตของบุคคลได้เป็นอย่างดี นอกจากการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอแล้ว การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ยังช่วยให้มีสุขภาพดีได้อีกด้วย อาทิเช่น การรับประทานเนื้อปลาที่มีกรดไขมัน omega-3 ซึ่งเป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงกลุ่มหนึ่งที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย
ความหมายของคำว่า “บาง”
All Posts
ความหมายของคำว่า “บาง” ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ ทางน้ำเล็กๆ ทางน้ำเล็กที่ไหลขึ้นลงตามระดับน้ำในแม่น้ำ ลำคลอง หรือทะเล ตำบลบ้านที่อยู่ หรือเคยอยู่ริมบาง หรือในบริเวณที่เคยเป็นบางมาก่อน แต่มีการสันนิษฐานว่า “บาง” อาจกลายเสียงมาจากคำว่า “บัง” ในภาษามอญ หมายถึง เรือ แล้วนำมาใช้ในความหมายว่า ย่านหรือสถานที่จอดและขึ้นลงเรือ รวมไปถึงชุมชนที่อยู่โดยรอบ เช่น บางโพ บางปลา บางกอก เป็นต้น
ที่มาของคำว่า “บางกะปิ”
All Posts
ในการตั้งชื่อสถานที่เป็น “บาง” แล้วมีคำต่อท้ายนั้น ส่วนมากมักมีที่มา โดยสามารถจัดกลุ่มสาเหตุของการตั้งชื่อบางต่างๆ ได้ดังนี้