ภาพแบนเนอร์เว็บไซต์สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ลิงก์เพื่อการศึกษา >> ห้องสมุดต่างประเทศ
United States of America URL
American Library Association (ALA) http://www.ala.org
Bodleian Library http://www.bodleian.ox.ac.uk
British Library http://www.bl.uk/
Catherwood Library http://www.ilr.cornell.edu/library
Directory of USA Academic Libraries http://www.lib-web.org/Academic_main.html
Duke University Libraries http://library.duke.edu
Library of Congress http://www.loc.gov
Libraries on the Web USA Special http://www.lib-web.org/usa-special.html
OhioLINK Central Catalog menu http://olc1.ohiolink.edu
Public Libraries http://www.publiclibraries.com
Regional Consortia http://www.officialusa.com/stateguides/libraries/
State Libraries http://www.publiclibraries.com/state_library.htm
The Library of America http://www.loa.org
UT Library Online http://www.lib.utexas.edu
World's Libraries http://www.studyweb.com/library

Others URL
Australia and New Zealand http://www.caul.edu.au/caul-programs/ulanz
Canadian Studies http://guides.lib.berkeley.edu/sb.php?subject_id=4498
East Asian Library http://www.lib.berkeley.edu/EAL/
European http://www.lib.berkeley.edu/doemoff/govinfo/intl/gov_eu.html
Latin America: Mexico, the Caribbean, South America http://www.lib.berkeley.edu/MRC/LatinAmVid.html
Middle East and North African Studies (MENA) http://guides.lib.berkeley.edu/sb.php?subject_id=4493
South Asia, South East Asia http://www.lib.berkeley.edu/SSEAL/

Latest Update : 05 September 2021, 10:46 AM

Version : ปีการศึกษา 2558

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2310-8650 และ 0-2310-8636