31 ม.ค. 2559 โครงการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลเพื่อหารายได้สมทบเป็นกองทุนสนับสนุนการศึกษา ในถิ่นธุรกันดาล และกองทุนสวัสดิการสำนักหอสมุดกลาง

31 มกราคม 2559 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ปรีชา พหลเทพ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลเพื่อหารายได้สมทบเป็นกองทุนสนับสนุนการศึกษา

Read more

17 – 19 พ.ย. 2553 สำนักหอสมุดกลาง ถวายผ้ากฐินพระราชทาน ณ วัดไตรธรรมาราม อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

17 – 19 พฤศจิกาย 2553 : บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดไตรธรรมาราม อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี นำโดย ผศ.พรชัย จิตต์พานิชย์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง เป็นผู้นำในการประกอบพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานดังกล่าว

Read more

26 ต.ค. 2553 สำนักหอสมุดกลางร่วมบริจาคปัจจัยแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม

26 ตุลาคม 2553 เวลา 14.00 น. สำนักหอสมุดกลางร่วมบริจาคปัจจัยแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม เป็นจำนวนเงิน 12,750 บาท นำโดยประธานคณะทำงานฝ่ายกิจกรรมพิเศษร่วมกับบุคลากรสำนักหอสมุดกลางบางส่วน เป็นตัวแทนสำนักฯ ส่งมอบแก่อธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง และจักได้ดำเนินการส่งมอบให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมเป็นลำดับต่อไป

Read more

6 ต.ค. 2553 นักศึกษาเจ้าของทอง ได้รับมอบทองคืนจากผู้ที่เก็บได้ภายในสำนักหอสมุดกลาง

24 กันยายน 2553 นายอิทธิพัทธ์ เอี่ยมสมาน และ น.ส.ภัสรลักษณ์ ปัญญานะ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เก็บสร้อยข้อมือ ทองคำหนัก 2 สลึงได้ที่ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก)

Read more

16 ก.ค. 2553 แถลงนโยบายสำนักหอสมุดกลาง ปี 2554 – 2557 ของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง

16 กรกฎาคม 2553 เวลา 10.00 น. ถึง 12.00 น. บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง รับฟังการแถลงนโยบายสำนักหอสมุดกลาง ปี 2554 – 2557 ของผู้สมัคร หมายเลข 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัย จิตต์พานิชย์

Read more

2 – 30 ต.ค 2552 นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระชันษา 96 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

2 ตุลาคม 2552 เวลา 09.00 น. รศ.คิม ไชยแสนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระชันษา 96 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุดกลาง  ระหว่างวันที่ 2-30

Read more

3 – 7 ส.ค. 2552 สัปดาห์ห้องสมุดประจำปี 2552 เรื่อง “จุดประกายฝันเพาะเมล็ดพันธุ์วรรณกรรม”

3 – 7 สิงหาคม 2552 สัปดาห์ห้องสมุดประจำปี 2552 เรื่อง “จุดประกายฝันเพาะเมล็ดพันธุ์วรรณกรรม

Read more

1 – 7 เม.ย. 2552 นิทรรศการ “สืบสานประเพณีปีใหม่ไทย”

1 เมษายน 2552 รศ.ทศพร คล้ายอุดม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง เป็นประธานในพิธีเปิด นิทรรศการ “สืบสานประเพณีปีใหม่ไทย”

Read more

14 – 16 ก.ค. 2551 งานสืบสานประเพณีไทย “การหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา”

14 – 16 กรกฎาคม 2551 สำนักหอสมุดกลางจัดงานสืบสานประเพณีไทย “การหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา” ณ อาคาร 1 ชั้น 1 สำนักหอสมุดกลาง

Read more

14 – 16 ก.ค. 2551 ขอเชิญร่วมงานสืบสานประเพณีไทย “การหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา”

ขอเชิญร่วมงานสืบสานประเพณีไทย “การหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา” จันทร์ที่ ๑๔ – พุธที่  ๑๖  กรกฏาคม  ๒๕๕๑

Read more

24 ก.พ. 2550 บรรยากาศการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล

24 กุมภาพันธ์ 2550 สำนักหอสมุดกลาง โดยคณะกรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ได้จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล เพื่อหารายได้สมทบเป็นกองทุนสนับสนุนการศึกษาในถิ่นทุรกันดาร ในเดือนกุมภาพันธ์ 2550 ณ SF STRIKE BOWL (THE MALL 4 รามคำแหง)

Read more