31 ม.ค. 2559 โครงการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลเพื่อหารายได้สมทบเป็นกองทุนสนับสนุนการศึกษา ในถิ่นธุรกันดาล และกองทุนสวัสดิการสำนักหอสมุดกลาง

31 มกราคม 2559 เวลา 9.00 น. รองศาสตราจารย์ปรีชา พหลเทพ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลเพื่อหารายได้สมทบเป็นกองทุนสนับสนุนการศึกษา

Read more

17 – 19 พ.ย. 2553 สำนักหอสมุดกลาง ถวายผ้ากฐินพระราชทาน ณ วัดไตรธรรมาราม อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

17 – 19 พฤศจิกาย 2553 : บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดไตรธรรมาราม อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี นำโดย ผศ.พรชัย จิตต์พานิชย์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง เป็นผู้นำในการประกอบพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานดังกล่าว

Read more

26 ต.ค. 2553 สำนักหอสมุดกลางร่วมบริจาคปัจจัยแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม

26 ตุลาคม 2553 เวลา 14.00 น. สำนักหอสมุดกลางร่วมบริจาคปัจจัยแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม เป็นจำนวนเงิน 12,750 บาท นำโดยประธานคณะทำงานฝ่ายกิจกรรมพิเศษร่วมกับบุคลากรสำนักหอสมุดกลางบางส่วน เป็นตัวแทนสำนักฯ ส่งมอบแก่อธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง และจักได้ดำเนินการส่งมอบให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมเป็นลำดับต่อไป

Read more

6 ต.ค. 2553 นักศึกษาเจ้าของทอง ได้รับมอบทองคืนจากผู้ที่เก็บได้ภายในสำนักหอสมุดกลาง

24 กันยายน 2553 นายอิทธิพัทธ์ เอี่ยมสมาน และ น.ส.ภัสรลักษณ์ ปัญญานะ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เก็บสร้อยข้อมือ ทองคำหนัก 2 สลึงได้ที่ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก)

Read more

17 ก.ย. 2553 “วันสายใยสัมพันธ์” งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ อำลา อาลัย จากไปใจคิดถึง

17 กันยายน 2553 เวลา 16.30 น. ถึง 20.00 น. “วันสายใยสัมพันธ์” งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ อำลา อาลัย จากไปใจคิดถึง เป็นวันที่ชาวสำนักหอสมุดกลางร่วมแสดงมุติตาจิต กับเพื่อนร่วมงานผู้เกษียณอายุราชการภายในปีงบประมาณ 2553 บรรยากาศเป็นไปด้วยความ ปราบปลื้ม รื่นรมย์

Read more

16 ก.ค. 2553 แถลงนโยบายสำนักหอสมุดกลาง ปี 2554 – 2557 ของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง

16 กรกฎาคม 2553 เวลา 10.00 น. ถึง 12.00 น. บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง รับฟังการแถลงนโยบายสำนักหอสมุดกลาง ปี 2554 – 2557 ของผู้สมัคร หมายเลข 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัย จิตต์พานิชย์

Read more

2 – 30 ต.ค 2552 นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระชันษา 96 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

2 ตุลาคม 2552 เวลา 09.00 น. รศ.คิม ไชยแสนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระชันษา 96 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุดกลาง  ระหว่างวันที่ 2-30

Read more

3 – 7 ส.ค. 2552 สัปดาห์ห้องสมุดประจำปี 2552 เรื่อง “จุดประกายฝันเพาะเมล็ดพันธุ์วรรณกรรม”

3 – 7 สิงหาคม 2552 สัปดาห์ห้องสมุดประจำปี 2552 เรื่อง “จุดประกายฝันเพาะเมล็ดพันธุ์วรรณกรรม

Read more

1 – 7 เม.ย. 2552 นิทรรศการ “สืบสานประเพณีปีใหม่ไทย”

1 เมษายน 2552 รศ.ทศพร คล้ายอุดม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง เป็นประธานในพิธีเปิด นิทรรศการ “สืบสานประเพณีปีใหม่ไทย”

Read more

14 – 16 ก.ค. 2551 งานสืบสานประเพณีไทย “การหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา”

14 – 16 กรกฎาคม 2551 สำนักหอสมุดกลางจัดงานสืบสานประเพณีไทย “การหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา” ณ อาคาร 1 ชั้น 1 สำนักหอสมุดกลาง

Read more

14 – 16 ก.ค. 2551 ขอเชิญร่วมงานสืบสานประเพณีไทย “การหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา”

ขอเชิญร่วมงานสืบสานประเพณีไทย “การหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา” จันทร์ที่ ๑๔ – พุธที่  ๑๖  กรกฏาคม  ๒๕๕๑

Read more