31 ม.ค. 2559 โครงการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลเพื่อหารายได้สมทบเป็นกองทุนสนับสนุนการศึกษา ในถิ่นธุรกันดาล และกองทุนสวัสดิการสำนักหอสมุดกลาง

ภาพรองศาสตราจารย์ปรีชา พหลเทพ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการแข่งขันโบว์ลิ่ง
ภาพรองศาสตราจารย์ปรีชา พหลเทพ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการแข่งขันโบว์ลิ่ง

31 มกราคม 2559 เวลา 9.00 น. รองศาสตราจารย์ปรีชา พหลเทพ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลเพื่อหารายได้สมทบเป็นกองทุนสนับสนุนการศึกษา ในถิ่นทุรกันดาร และกองทุนสวัสดิการสำนักหอสมุดกลาง โดยมีรองศาสตราจารย์ทศพร คล้ายอุดม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน พร้อมกับบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง บุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหง และบุคคลทั่วไป ที่ให้ความสนใจร่วมแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลในครั้งนี้ ณ 300 Bowl รามคำแหง ซอยรามคำแหง 19 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

ภาพหน่วยรับลงทะเบียน พร้อมของชำร่วย
ภาพหน่วยรับลงทะเบียน พร้อมของชำร่วย
ภาพหน่วยแจกของรางวัล และที่ระลึก สำหรับผู้เล่นได้รับรางวัลประเภทต่างๆ
ภาพหน่วยแจกของรางวัล และที่ระลึก สำหรับผู้เล่นที่ได้รับรางวัลประเภทต่างๆ

ภาพและรายงาน : หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *