6 ต.ค. 2553 นักศึกษาเจ้าของทอง ได้รับมอบทองคืนจากผู้ที่เก็บได้ภายในสำนักหอสมุดกลาง

24 กันยายน 2553 นายอิทธิพัทธ์ เอี่ยมสมาน และ น.ส.ภัสรลักษณ์ ปัญญานะ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เก็บสร้อยข้อมือ ทองคำหนัก 2 สลึงได้ที่ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก) แล้วนำมามอบให้เจ้าหน้าที่ เพื่อประกาศหาเจ้าของ
ในวันที่ 6 ตุลาคม 2553 น.ส. ศรัญญา ประดับลาย เจ้าของทองมารับมอบทองคืนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว การกระทำดังกล่าวของนักศึกษาทั้ง 2 คน เป็นการทำความดี น่ายกย่อง สรรเสริญ เป็นตัวอย่างที่ดีของนักศึกษา และคนในสังคมเราในปัจจุบันนี้ และเจ้าของทองก็ได้คืนสินน้ำใจเป็นซองของขวัญแสดงการขอบคุณ ทั้งนี้นางสมพร ภูติโยธิน บรรณารักษ์ผู้ประกาศหาเจ้าของทองและประสานงาน ตามหาเจ้าของทองจนพบ ได้นัดส่งมอบทองคืนจากผู้ที่เก็บได้ในวันดังกล่าว และได้เสนอแนะข้อควรปฏิบัติกรณีที่นักศึกษาทำของหายในสำนักฯ 2 ข้อ ดังนี้
1. กรณีเก็บของได้และของนั้นมีค่า เช่น กระเป๋าสตางค์ หรือของมีราคา ควรให้เจ้าหน้าที่ที่รับของไว้ ขอชื่อ รหัส และเบอร์โทรของผู้เก็บได้ เพื่อที่เจ้าของจะได้แสดงความขอบคุณต่อผู้ที่กระทำความดี
2. ขอให้ติดประกาศ ณ จุดที่เก็บของได้ เพื่อผู้ทำหายจะได้มารับคืน

ภาพ ส่งมอบทองคำคืนเจ้าของ จากผู้ที่เก็บได้ภายในสำนักหอสมุดกลาง (6 ต.ค. 2553)
ภาพ ส่งมอบทองคำคืนเจ้าของ จากผู้ที่เก็บได้ภายในสำนักหอสมุดกลาง (6 ต.ค. 2553)

สำหรับนักศึกษาที่ทำของหล่นหาย หรือลืมของภายในสำนักหอสมุดกลาง (หัวหมาก) เช่น ของมีค่า, บัตรนักศึกษา, บัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารอื่น สามารถสอบถามได้จากเจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์ประจำชั้นที่คิดว่าตนเองทำของหล่นหาย หรือสอบถามได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุดกลาง (หัวหมาก)


ถ่ายภาพและรายงานโดย : งานพัฒนาและจัดการสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ