18 เม.ย. 2567 บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ใช้สิทธิ์เลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ฝ่ายสมาชิก)

18 เมษายน 2567 เวลา 9.00 – 14.00 น. บุคลากรสำนักหอสมุดกลางที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยรามคำแหง (กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูลฟันด์) ใช้สิทธิ์เลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ฝ่ายสมาชิก) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

ผู้สมัครกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ฝ่ายสมาชิก) จำนวน 8 หมายเลข ดังนี้

  1. นางสาวนนทพร สีหพันธ์
  2. นายณัฎฐณิชา อรพินท์
  3. นายนันทศักดิ์ สุขสวัสดิ์
  4. นายศักดิ์ชัย ง้าวนาเสียวฃ
  5. นายมานพ สอนศิริ
  6. นางสาวสิริมงคล สุวรรณผา
  7. นายวัตรชลาพร จูมศรีราชา
  8. นางสาวรุ่งนภา โลเกศเสถียร
ภาพผู้สมัครกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ฝ่ายสมาชิก) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 8 หมายเลข
ภาพผู้สมัครกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ฝ่ายสมาชิก) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 8 หมายเลข
ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งฯ กำลังตรวจสอบรายชื่อ และรับบัตรเลือกตั้ง
ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งฯ กำลังตรวจสอบรายชื่อ และรับบัตรเลือกตั้ง
ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง เข้าคูหาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ฝ่ายสมาชิก) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง เข้าคูหาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ฝ่ายสมาชิก) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง:

  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยรามคำแหง (กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูลฟันด์) http://hrm.ru.ac.th/index.php/001
  • รับสมัครสมาชิกเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการกองทุนฯ ฝ่ายสมาชิก http://hrm.ru.ac.th/index.php/committee

รายงานและภาพ : พัฒนาสารสนเทศบนเครือข่าย หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด