17 ม.ค. 2567 บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

17 มกราคม 2567 เวลา 06.30 น. อาจารย์ ดร. ภูวเดช ธนิชานนท์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง นำบุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ซี่งมหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดงานเทิดพระเกียรติพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เนื่องในโอกาส “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” วันที่ 17 มกราคม ของทุกปี โดยมีนายวีระพล ตั้งสุวรรณ นายกสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานในพิธีบวงสรวง และวางพานพุ่มถวายราชสักการะองค์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช มีผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง และรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง พร้อมด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาร่วมงานในครั้งนี้

ภาพนายวีระพล ตั้งสุวรรณ นายกสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานในพิธีบวงสรวง และวางพานพุ่มถวายราชสักการะองค์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
ภาพนายวีระพล ตั้งสุวรรณ นายกสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานในพิธีบวงสรวง และวางพานพุ่มถวายราชสักการะองค์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
ภาพประธานในพิธีนำถวายภัตตาหารเช้า
ภาพประธานในพิธี นำถวายภัตตาหารเช้า
ภาพประธานในพิธี และคณะผู้บริหาร ประกอบพิธีพราหมณ์
ภาพประธานในพิธี และคณะผู้บริหาร ประกอบพิธีพราหมณ์
ภาพตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ หรือกระทรวงต่าง ๆ ประกอบพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
ภาพตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ หรือกระทรวงต่าง ๆ ประกอบพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
ภาพพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราชจากหน่วยงานภาครัฐ กระทรวงต่าง ๆ
ภาพพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราชจากหน่วยงานภาครัฐ หรือกระทรวงต่าง ๆ
ภาพตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงเชิญพานพุ่มสำหรับหน่วยงานที่มาร่วมงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
ภาพตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงเชิญพานพุ่มสำหรับหน่วยงานที่มาร่วมงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
ภาพนักเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม) รำบวงสรวงพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
ภาพนักเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม) รำบวงสรวงพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ร่วมงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ร่วมงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

รายงานและภาพ : พัฒนาสารสนเทศบนเครือข่าย หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด
ขอขอบคุณภาพ:

PR Ramkhamhaeng University. (2567, 17 มกราคม). ม.รามคำแหง จัดงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ปี 2567. Facebook. https://www.facebook.com/ramkhamhaeng.ru/posts/pfbid08FCnK1fAu8p32XaVn9URr3LCdNNgZ6fFAzVZAVn9iM1YvT6WBHmX9XmycicF11GJl

PR Ramkhamhaeng University. (2567, 17 มกราคม). พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช. Facebook.
https://www.facebook.com/media/set?vanity=ramkhamhaeng.ru&set=a.764666399029043