22 ธ.ค. 2566 งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่สำนักหอสมุดกลาง “งานสุขสดใสปีใหม่ สก. 2567”

22 ธันวาคม 2566 เวลา 12.00 คณะทำงานสวัสดิการ สำนักหอสมุดลางจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ สำหรับบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ภายใต้ชื่อ “งานสุขสดใสปีใหม่  สก. 2567”  เนื่องในวาระดิถีส่งท้ายปีเก่า และต้อนรับปีใหม่ 2567 ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุดกลาง โดยมีอาจารย์ ดร.ภูวเดช ธนิชานนท์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง และรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานกล่าวอวยพรปีใหม่ มอบพระเครื่อง “หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ” แก่บุคลากรสำนักหอสมุดกลางทุกคน เพื่อเป็นสิริมงคลสำหรับชีวิตการทำงานในปี 2567 และปีต่อไป พร้อมจับฉลากผู้โชคดีและมอบรางวัลมูลค่าสูงสุดภายในงานนี้

กิจกรรมภายในงาน ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสำนักหอสมุดลาง ร่วมรับประทานอาหารร่วมกันฉันพี่น้อง (โต๊ะจีน) จับฉลากแลกเปลี่ยนของรางวัลตามความสมัครใจ ร่วมลุ้นรางวัลสุด Exclusive จากสำนักหอสมุดกลาง บรรยากาศ เต็มไปด้วยความสุข สดใส ต้อนรับปีใหม่ 2567 และถ่ายภาพร่วมกันหลังจากจบกิจรรมภายในงาน

ภาพอาจารย์ ดร.ภูวเดช ธนิชานนท์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน
ภาพอาจารย์ ดร.ภูวเดช ธนิชานนท์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน
ภาพผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ กล่าวอวยพรปีใหม่แก่บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง
ภาพผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ กล่าวอวยพรปีใหม่แก่บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ มอบพระเครื่อง “หลวงพ่อคุณ ปริสุทโธ” แก่บุคลากรสำนักหอสมุดกลางทุกคน เพื่อเป็นสิริมงคลสำหรับชีวิตการทำงาน ตลอดปี 2567
ภาพผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ มอบพระเครื่อง “หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ” แก่บุคลากรสำนักหอสมุดกลางทุกคน เพื่อเป็นสิริมงคลสำหรับชีวิตการทำงาน ตลอดปี 2567
ภาพผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ มอบพระเครื่อง มอบรางวัลมูลค่าสูงสุดสำหรับผู้โชคดี
ภาพผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ มอบรางวัลมูลค่าสูงสุดสำหรับผู้โชคดี
ภาพคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมรับประทานอาหารในงานสุขสดใสปีใหม่ สก. 2567
ภาพคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมรับประทานอาหารในงานสุขสดใสปีใหม่ สก. 2567
ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมรับประทานอาหารในงานสุขสดใสปีใหม่ สก. 2567
ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมรับประทานอาหารในงานสุขสดใสปีใหม่ สก. 2567
ภาพผู้บริหาร และบุคลากรสำนักหอสมุดลาง ร่วมถ่ายภาพหลังจากปิดงานฯ
ภาพผู้บริหาร และบุคลากรสำนักหอสมุดลาง ร่วมถ่ายภาพหลังจากปิดงานสุขสดใสปีใหม่ สก. 2567

รายงานและภาพ : พัฒนาสารสนเทศบนเครือข่าย หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด