29 ก.ย. 2566 สำนักหอสมุดกลางจัดพิธี “มอบดอกไม้ส่งพี่กลับบ้าน” แก่ผู้เกษียณอายุราชการ

29 กันยายน 2566 เวลา 15.00 น. นางสาวนีลนารา วงษ์เกิด กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง นำบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ทำพิธี “มอบดอกไม้ส่งพี่กลับบ้าน” วันสุดท้ายของการปฏิบัติราชการ แก่ผู้เกษียณอายุราชการทั้ง 2 คน คือ นางศุภมาศ กิจจาการ และนางสาวมาลี ภู่อร่าม บรรยากาศเต็มไปด้วย ความรักและความผูกพัน

ภาพบรรยากาศก่อนพิธีมอบดอกไม้แก่ผู้เกษียณในวันสุดท้ายของการปฏิบัติราชการ
ภาพบรรยากาศก่อนพิธีมอบดอกไม้แก่ผู้เกษียณในวันสุดท้ายของการปฏิบัติราชการ
ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง มอบดอกไม้และกล่าวอำลา แก่ผู้เกษียณในวันสุดท้ายของการปฏิบัติราชการ
ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง มอบดอกไม้และกล่าวอำลา แก่ผู้เกษียณในวันสุดท้ายของการปฏิบัติราชการ
ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ถ่ายภาพที่ระลึกหลังพิธีมอบดอกไม้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ
ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ถ่ายภาพที่ระลึกหลังพิธีมอบดอกไม้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ

รายงานและภาพ : พัฒนาสารสนเทศบนเครือข่าย หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด
ขอขอบคุณภาพ : นายวุฒิชัย คัยนันทน์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ หน่วยจดหมายเหตุดิจิทัล