16 ม.ค. 2566 สำนักหอสมุดกลางจัดงานพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ปี 2566

16 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. อาจารย์ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมชัย อวเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง นำบุคลากรสำนักหอสมุดกลางจัดงานพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ปี 2566 ณ บริเวณหน้าสำนักหอสมุดกลาง โดยนิมนต์พระภิกษุจากวัดทุ่งเสรี จำนวน 9 รูป เพื่อรับบิณฑบาต ข้าวสารอาหารแห้ง และเครื่องสังฆทาน ได้แก่ ผ้าไตรจีวร ยารักษาโรคทั่วไป จากบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง พุทธศาสนิกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อความเป็นสิริมงคล และร่วมอนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม

ภาพพระภิกษุจากวัดทุ่งเสรี จำนวน 9 รูป เตรียมรับบิณฑบาต ณ ลานหน้าสำนักหอสมุดกลาง
ภาพพระภิกษุจากวัดทุ่งเสรี จำนวน 9 รูป เตรียมรับบิณฑบาต ณ ลานหน้าสำนักหอสมุดกลาง
ภาพอาจารย์ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมชัย อวเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ทำพิธีกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลแก่บุคลากรสำนักหอสมุดกลางผู้ล่วงลับไปแล้ว
ภาพอาจารย์ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมชัย อวเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ทำพิธีกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลแก่บุคลากรสำนักหอสมุดกลางผู้ล่วงลับไปแล้ว
ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุ จำนวน 9 รูป
ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุ จำนวน 9 รูป

รายงานและภาพ : พัฒนาสารสนเทศบนเครือข่าย หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด