17 ม.ค. 2565 บุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมงานเทิดพระเกียรติพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เนื่องใน “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช”

17 มกราคม 2566 เวลา 06.30 น. อาจารย์ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมชัย อวเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง นำบุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมงานเทิดพระเกียรติพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เนื่องใน “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติให้วันที่ 17 มกราคมของทุกปีเป็นวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และเป็นวันรัฐพิธี มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้จัดงานเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณขององค์พ่อขุนรามคำแหงมหาราชขึ้นทุกปี

การจัดงานปีนี้ มีนายวีระพล ตั้งสุวรรณ นายกสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานในพิธีบวงสรวง และวางพานพุ่มถวายราชสักการะองค์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร ผู้อำนวยการสถาบันรามคำแหง พร้อมด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง พร้อมด้วยผู้แทนส่วนราชการ สถาบันการศึกษา ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมวางพานพุ่มถวายราชสักการะองค์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ร่วมในงาน ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

ภาพนายวีระพล ตั้งสุวรรณ นายกสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง และคณะผู้บริหาร คณาจารย์มหาวิทยลัยรามคำแหงร่วมพิธีบวงทรวงเทิดพระเกียรติฯ
ภาพนายวีระพล ตั้งสุวรรณ นายกสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง และคณะผู้บริหาร คณาจารย์มหาวิทยลัยรามคำแหง ร่วมพิธีบวงทรวง และโปรยข้าวตอกดอกไม้ เทิดพระเกียรติพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
ภาพอาจารย์ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมชัย อวเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ร่วมพิธีบวงสรวง และโปรยข้าวตอกดอกไม้ เทิดพระเกียรติพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
ภาพอาจารย์ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมชัย อวเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ร่วมพิธีบวงสรวง และโปรยข้าวตอกดอกไม้ เทิดพระเกียรติพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

หลังจากพิธีบวงสรวง และโปรยข้าวตอกดอกไม้ เพื่อเทิดพระเกียรติพ่อขุนรามคำแหงมหาราชการแล้ว มีการแสดงดนตรีไทย และการแสดง “ระบำสัตตบรรณวันทนาการ” ถวายราชสักการะจากนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)

ภาพการแสดง "ระบำสัตตบรรณวันทนาการ" ถวายราชสักการะจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)
ภาพการแสดง “ระบำสัตตบรรณวันทนาการ” ถวายราชสักการะจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)

ต่อมาเป็นพิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2566 ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยนายวีระพล ตั้งสุวรรณ นายกสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง มอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. นางสาวปิยกุล บุญเพิ่ม อดีตประธานศาลฎีกา ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ศิษย์เก่าคณะเศรษฐศาสตร์
3. นายวัชร จารุอริยานนท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท วสี จำกัด และบริษัทในเครือ รับงานออกแบบ และก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ ในจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียง ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ

ภาพนายวีระพล ตั้งสุวรรณ นายกสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง มอบรางวัลศิษย์ดีเด่น ให้แก่ นางสาว ปิยกุล บุญเพิ่่ม อดีตประธานศาลฎีกาศิษย์เก่าคณะนิติศิาสตร์
ภาพนายวีระพล ตั้งสุวรรณ นายกสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง มอบรางวัลศิษย์ดีเด่น ให้แก่ นางสาวปิยกุล บุญเพิ่ม อดีตประธานศาลฎีกาศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์
ภาพนายวีระพล ตั้งสุวรรณ นายกสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง มอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ให้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ศิษย์เก่าคณะเศรษฐศาสตร์
ภาพนายวีระพล ตั้งสุวรรณ นายกสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง มอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ให้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ศิษย์เก่าคณะเศรษฐศาสตร์
ภาพนายวีระพล ตั้งสุวรรณ นายกสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง มอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น นายวัชร จารุุอริยานนท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทจำกัดวสีและบริษัทจำกัดในเครือรับงานออกแบบ และก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์ ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ ในจังหวัดภููเก็ตและจังหวัดใกล้เคียง ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ
ภาพนายวีระพล ตั้งสุวรรณ นายกสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง มอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ให้แก่ นายวัชร จารุอริยานนท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท วสี จำกัด และบริษัทจำกัดในเครือ รับงานออกแบบ และก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์ ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ ในจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียง ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ

ช่วงสุดท้ายผู้แทนส่วนราชการ สถาบันการศึกษา ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมวางพานพุ่มถวายราชสักการะองค์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

ภาพผู้แทนส่วนราชการ ร่วมวางพานพุ่มถวายราชสักการะองค์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
ภาพผู้แทนส่วนราชการ ร่วมวางพานพุ่มถวายราชสักการะองค์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมงานเทิดพระเกียรติพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ใน "วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช" 17 มกรามคม 2566
ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ร่วมงานเทิดพระเกียรติพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ใน “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” 17 มกราคม 2566

รายงานและภาพ : พัฒนาสารสนเทศบนเครือข่าย หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด
ขอขอบคุณภาพจาก : รอบรั้วรามฯ – Facebook
https://www.facebook.com/media/set?vanity=aroundramuni&set=a.8551173681619971
และนายวุฒิชัย คัยนันทน์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ หน่วยจดหมายเหตุดิจิทัล