15 ธ.ค. 2565 สำนักหอสมุดกลาง ร่วมเป็นเจ้าภาพร้านกาชาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง

15 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 – 24.00 น. อาจารย์ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมชัย อวเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง นำบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ร่วมเป็นเจ้าภาพร้านกาชาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง ณ งานกาชาดประจำปี 2565 ร่วมสมทบทุนสภากาชาดไทย ณ สวนลุมพินี ระหว่างวันที่ 8 – 18 ธันวาคม 2565 รวม 11 วัน 11 คืน ภายใต้ชื่องาน “9 ทศวรรษใต้ร่มพระบารมี สดุดีสภานายิกาสภากาชาดไทย” ซึ่งการจัดงานกาชาดปีนี้ จัดในรูปแบบ Hybrid Event คู่ขนานออนไลน์ www.งานกาชาด.com อยู่ที่ไหนก็เที่ยวสนุกสุขใจได้กุศล

รายงานและภาพ : พัฒนาสารสนเทศบนเครือข่าย หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด

ขอขอบคุณภาพจาก PR Ramkhamhaeng University – Facebook